ייצוג בעבירת רצח

אין כל ספק בכך שבתחום המשפט הפלילי במדינת ישראל, עבירת רצח נחשבת כעבירה החמורה מכולן. אי לכך, העונש הקבוע בדין הפלילי על עבירת רצח הוא עונש מאסר עולם. מאסר עולם כידוע לכל, הוא עונש מאסר ארוך במיוחד אשר שולל מהנאשם את החופש, הכבוד, והשם הטוב שלו.

לאור זאת, לתפקודו של עורך דין הפלילי המייצג חשודים ונאשמים בתיקים שעניינם עבירת רצח, משמעויות מרחיקות לכת עבור מיוצגיו. לכן ישנה חשיבות רבה לקבלת ייצוג משפטי ראוי בעבירות רצח.

מי זקוק לייצוג בעבירת רצח?

עבירת רצח היא עבירה פלילית הנוגעת להמתתו של אדם בידי חברו, במחשבה תחילה. מאחר שעבירת הרצח נתפסת כפשע חמור מאין כמוהו בדין הפלילי, כל אדם המזומן לחקירה במשטרה בעקבות חשד למעורבותו בביצוע עבירת רצח או אדם שמוגש נגדו כתב אישום בעקבות עבירת רצח המיוחסת לו, חייב לפנות לייצוג בעבירת רצח מעורך דין פלילי מנוסה.

 

על חשיבותו של ייצוג בעבירת רצח לעניין הענישה

הענישה הנהוגה בצידן של עבירות רצח בישראל, היא כאמור לעיל, מאסר עולם. למעשה, מאסר עולם נחשב כעונש מנדטורי והכרחי שבית המשפט מחויב לפסוק לנאשמים שהורשעו בביצוע עבירת רצח, ללא אפשרות לסטות ממנו. יחד עם זאת, משך מאסר העולם עשוי להשתנות בפועל, על פי שיקול הדעת של נשיא המדינה, כשבממוצע נקצב מאסר העולם למשך 24 ועד 30 שנים.

החריג לעניין זה בא לידי ביטוי במקרים שבהם התביעה נסובה סביב עבירה של רצח קבוצתי, שבהקשרה, בית המשפט רשאי לפסוק על פי שיקול דעתו כי הנאשם אשר הורשע בעבירת הרצח הקבוצתי, ירצה תקופת מאסר של מספר מאסרי עולם.

לאור הנזילות היחסית של המונח "מאסר עולם" בהקשר לתקופת המאסר שניתן לקצוב לנאשמים בפועל, עולה הצורך הברור בייצוג בעבירת רצח, מטעמו של עורך דין פלילי המתמחה בתיקי רצח, ויכול לסייע לנאשם למצות באופן מיטבי את זכויותיו בהליך.

 

האם באמצעות ייצוג בעבירת רצח ניתן לשנות את סעיף האישום לעבירת הריגה?

על מנת שאפשר יהיה להוכיח בבית הדין הפלילי כי מותו של אדם אירע בעקבות עבירת רצח בכוונה תחילה, ולא כתוצר של עבירת הריגה בשגגה, התביעה נדרשת להוכיח כי היה קשר בין הנאשם ובין מותו של קורבן העבירה, וכן לבסס את הטענה שהנאשם אכן תכנן מראש להרוג את הקורבן.

על משקל זה – היה ועורך דין פלילי המספק למרשו ייצוג בעבירת רצח, חותר להוכיח שהלקוח שלו ביצע הריגה בשגגה אך לא עבירת רצח מדרגה ראשונה, יהיה עליו להוכיח לבית המשפט שהנאשם לא התכוון ביודעין להביא למותו של קורבן העבירה.

מוזמנים לקרוא בהרחבה מה ההבדל בין רצח להריגה.

ייצוג בעבירת רצח
ייצוג בעבירת רצח

האם ייצוג בעבירת רצח מאפשר לבטל או למנוע פסק דין של מאסר עולם?

כשעסקינן בעבירת רצח, חשוב לדעת שגם אם זוהי העבירה הפלילית היחידה שהנאשם ביצע אי פעם, ומדובר על אזרח נורמטיבי ושומר חוק לכאורה, המצטיין בעבר פלילי נקי לחלוטין, בתי המשפט אינם נוהגים להקל ראש בפסיקת עונשים על עבירות רצח. לאור כך, במרבית המקרים אדם אשר הורשע בעבירת רצח, יידרש לרצות מאסר עולם בהתאם לחוק העונשין.

יחד עם זאת, מן הראוי לציין שבכל זאת נרשמו תקדימים שבהם ייצוג בעבירת רצח אפשר למנוע עונש מאסר עולם, על ידי הזמת החשדות כנגד המיוצג. מצב כזה מחייב בקיאות מרובה של עורך הדין הפלילי ברזי הדין הפלילי בישראל, והיכרות עם התקדימים המשפטיים בתיקי רצח לצד הסייגים השונים בחוק.

ייצוג בעבירת רצח, אם כן, עשוי לאפשר במצבים מסוימים, את סגירת התיק או המתקת עונשו של הנאשם, באמצעות עסקת טיעון המתקבלת מול התביעה. על כך נרחיב בשורות הבאות.

 

כיצד ייצוג בעבירת רצח יכול להביא לצמצום הענישה בתיקי רצח?

למרות שעונש מאסר עולם הוא כאמור הסטנדרט שמתווה חוק העונשין במקרים של הרשעה בביצוע עבירת רצח, ישנם מקרים חריגים שבהם החוק עשוי להציע לבית המשפט פתח להפעלת שיקול דעת באשר להפחתה בעונשו של נאשם שהורשע בביצוע רצח.

להלן התנאים בהם מצב כזה עשוי להתאפשר בעזרת ייצוג משפטי הולם בעבירת רצח:

  1. רצח אשר בוצע בידיו של אדם על רקע מצוקה נפשית קשה בעקבות התעללות מתמשכת וקשה שהנרצח ביצע בנאשם או בקרובים לו.
  2. רצח אשר בוצע בידיו של אדם על רקע מחלת נפש חמורה או מוגבלות שכלית קשה של הנאשם, שאינן מסווגות על פי חוק כמקרה של אי שפיות, אך מנגד מונעות מהנאשם לרדת לעומקה של משמעות מעשיו או להימנע ממעשים אלו.
  3. רצח אשר בוצע על רקע הגנה עצמית, שנבעה מחוסר ברירה או כורח בצורה שחורגת רק במעט מתחום המעשים אותם ניתן להצדיק בנסיבות הקיימות בתור פעולה סבירה של הגנה עצמית.

 

מתי חשוב לפנות לייצוג בעבירת רצח

פנייה לייצוג בעבירת רצח היא הכרחית בכל שלב בטיפול בחשדות או אישומים בגין מעורבות בביצוע רצח – גם אם עסקינן בייצוג משפטי של המאשים וגם אם עסקינן בייצוג משפטי של החשוד / הנאשם. במקרים מסוימים ייצוג בעבירת רצח עשוי לאפשר את ביטולן של האשמות שווא והרשעה ברצח שבוצע בידי מישהו אחר.

בנוסף, ייצוג בעבירת רצח בידי עורך דין פלילי מנוסה, מסייע ללקוח למצות את זכויותיו בהליך הפלילי ומשפר את סיכוייו לצאת מההליך כאשר ידו על העליונה או לפחות בנזק פחות מזה שהיה נגרם לו ללא ייצוג משפטי הולם.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

הריגה בשוגג

החוק בישראל עושה הבחנה בין רצח ובין עבירות הריגה. הבחנה זו מתקיימת מתוך התובנה כי בעבירות המתה, קיימת חשיבות רבה לכוונה שבביצוע העבירה. בהתאם לקביעת

גרימת מוות בכוונה תחילה

במדינת ישראל, החוק מתייחס בחומרה רבה לגבי כל פגיעה באדם ובמיוחד כשמדובר בפגיעה בחיי אדם. יחד עם זאת, מבדילהחוק בין פגיעות שגרמו למוות, ללא כוונה

עבירת הריגה

תוצאתה של עבירת הריגה היא מוות. עבירת הריגה יכולה להתרחש במספר דרגות חומרה, החל מרצח, שהינה העבירה החמורה ביותר על פי חוק העונשין, וכלה בגרימת

עורך דין גרימת מוות ברשלנות

גרימת מוות ברשלנות היא עבירה פלילית מקבוצת עבירות ההמתה שבצידן עונשי מאסר. כשאדם כלשהו פועל שבאופן המוביל למותו של זולתו מבלי שהיה מודע להשלכות הפוטנציאליות

גרימת מוות ברשלנות – עונש

גרימת מוות ברשלנות הינה עבירה פלילית בקטגוריית עבירות המתה שבצידה עונש מאסר. כאשר אדם מבצע פעולות שונות שבעקבותיהן אדם אחר מאבד את חייו, הוא עלול

עבירות הריגה – עונש

בשנת 2019 המאפיינים של עבירות הריגה, המרכיבים שלהן והעונש בצידן, הוגדרו מחדש בחוק העונשין הישראלי, כדי לאפשר לבתי המשפט בארץ לפסוק בתיקי הריגה בצורה טובה