חילוט רכוש בעבירות הלבנת הון

כל אזרח במדינת ישראל זכאי למשפט הוגן אשר מתחשב באורח החיים שלו ובזכויות שהוא רשאי לקבל על פי חוק. עבירה של הלבנת הון נחשבת כעבירה פלילית לכל דבר ועניין, ואדם אשר חשוד על ידי הרשויות כמי שהלבין הון, צפוי להישפט בגין העבירה בהתאם לחוק איסור הלבנת הון.

בהקשר זה נשאלת השאלה: מהו העונש הצפוי לנאשם שהורשע בביצוע עבירות הלבנת הון? למעשה, ישנן מספר אפשרויות ענישה בעבירות הלבנת הון. אחד מבין העונשים שניתן לקבל הוא חילוט רכוש וממון בעבירות הלבנת הון. למרבה המזל, עורך דין פלילי יכול לסייע לנאשם בביצוע עבירת הלבנת הון, במקרה בו אותו נאשם מבקש לטעון כנגד חילוט הרכוש.

מהן עבירות הלבנת הון?

עבירות הלבנת הון או בשמן השני – עבירות הלבנת כספים, הן פעולות הנעשות בממון או ברכוש, במטרה לטשטש את עקבותיהם של כספים או טובין שהושגו באמצעים בלתי חוקיים. מטרת הלבנת ההון, אם כן, היא לגרום לכסף או לרכוש שהושגו במסגרת פעילות שאינה חוקית, להיראות ככספים או טובין שהושגו בדרכים כשרות, תוך הצנעת המקור העברייני שלהם. במקרים רבים, הלבנת הון מתבצעת על ידי פיזור הכסף השחור בשוק הפיננסי.

 

מה זה חילוט רכוש?

חוק איסור הלבנת הון מתיר לרשויות החוק בישראל לבצע מהלך שנקרא חילוט רכוש בעבירות הלבנת הון, במטרה להשיב לידיה של מדינת ישראל ממון ורכוש שנעשו באמצעים פליליים או ששימשו לביצוע עבירות פליליות לסוגיהן. עם זאת, חשוב לציין כי חילוט רכוש בעבירות הלבנת הון אינו מתבצע כחלופה לעונשי מאסר או תשלום קנסות, שבית המשפט רשאי לפסוק לאדם שהורשע בביצוען, אלא נפסק בנוסף לעונשים הקבועים בדין הפלילי.

 

מה ההבדל בין חילוט פלילי לבין חילוט אזרחי?

בידי בית הדין הדן בעבירות הלבנת הון, נתונה הסמכות לקבוע כי יבוצע חילוט פלילי של רכוש שהושג באמצעים עברייניים או רכוש ששימש לביצוע עבירות פליליות מסוגים שונים. מנגד, בית הדין רשאי אף לדרוש שיתבצע חילוט אזרחי של רכוש שאינו כרוך בהליכים פליליים כנגד מבצע העבירה.

חילוט אזרחי של רכוש מתבצע במקרים שבהם אין אפשרות להעמיד את הנאשם לדין (רלוונטי, למשל במקרים שבהם החשוד נמלט למדינה זרה), או ככל שנחשף רכוש רלוונטי לאחר שהנאשם כבר הורשע במסגרת ההליך הפלילי.

חילוט רכוש בעבירות הלבנת הון
חילוט רכוש בעבירות הלבנת הון

האם ניתן למנוע חילוט רכוש בעבירות הלבנת הון?

כאשר בית המשפט קובע כי ישנו צורך לחלט רכוש מידיו של אדם שנמצא אשם בביצוע עבירות הלבנת הון, נשאלת השאלה איזה רכוש יש להחרים מידיו. התשובה לכך היא אמנם מורכבת ולא ניתן לתת מענה מדויק בעניינה, אך בכל זאת, ישנם כמה סייגים המונעים חילוט של כל רכוש הנמצא בבעלותו של האזרח.

כך למשל, אם הוכח כי האדם רכש את קניינו מבלי שהוא ישמש כאמצעי לביצוע עבירות הלבנת הון, לא ניתן לבצע חילוט של הרכוש הנ"ל. בנוסף יכול הנאשם לבקש לערער כנגד פסק הדין שניתן בעניינו. במידה ועולה הצורך לטעון כנגד חילוט הרכוש, מוטב להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי .

 

כיצד מתבצע חילוט רכוש בעבירות הלבנת הון?

בדומה לכל הליך פלילי, גם חילוט רכוש בעבירות הלבנת הון, מתבצע בכמה שלבים לאורך תקופה מוגדרת. זאת מאחר ולנאשם דרוש זמן כדי להיערך בהתאם לסנקציות המוטלות עליו או להגיש ערעור על החלטת בית המשפט – מה שמחייב אותו להיערכות משפטית.

ראשית, על התובע להגיש רשימה מפורטת ובה מצוין הרכוש אותו יש להפקיע מידי הנאשם במסגרת הליך החילוט. לאחר מכן, יוגש מסמך נוסף המפרט את פרטי עבירת הלבנת ההון שבוצעה ואת פרטי האזרח הנאשם בביצועה. השלב הבא הוא דיון על סעיפי כתב האישום, המתבצע בנוכחותו של הנאשם.

 

חילוט רכוש בעבירות הלבנת הון כעונש משתנה

ניתן לומר כי עונש של חילוט רכוש בעבירות הלבנת הון הוא עונש דינמי, במובן שאם הרשויות מבקשות לבצע מהלך של חילוט רכוש נוסף לאחר שההליך הפלילי תם ונתקבלה הפסיקה בעניינו, הן בהחלט יכולות לעשות זאת.

עם זאת, חילוט של רכוש נוסף מעבר לרכוש שהוחרם במסגרת פסיקת החילוט הראשונית, מחייב הודעה מוקדמת, ומתן אפשרות לנאשם לטעון כנגד המהלך ולנסות להפוך את ההחלטה בערכאות המשפטיות הרלוונטיות.

במקרים מסוימים, כאשר מתברר כי הנאשם אינו יכול להעביר את הרכוש המיועד לחילוט לידי רשויות החוק, מאחר ואינו נמצא באמתחתו במועד בו הושג גזר הדין, הן יפעלו על מנת לאתר את הרכוש הרלוונטי ולהפקיעו מידי בעליו הנוכחיים.

 

בשורה התחתונה

כאשר אדם בישראל מורשע בביצוע עבירות הלבנת הון, בית המשפט עשוי להורות על חילוט רכוש או כספים הנמצאים באמתחתו, אם קיים חשד סביר לכך שקניין זה הושג באמצעים פליליים או שימש כלשעצמו כאמצעי לביצוען של עבירות פליליות מסוגים שונים.

חילוט רכוש בעבירות הלבנת הון, מתבצע כאמור, בנוסף לעונשים הקבועים בחוק בגין עבירות הלבנת הון (קרי, עונשי מאסר וקנסות כספיים), ולא במקומם. כך או כך, חשוב לדעת כי חילוט רכוש בעבירות הלבנת הון אינו החלטה בלתי הפיכה ואינו גזירת גורל. במידה ונחשדתם בביצוע עבירות הלבנת הון, מומלץ לפנות להתייעצות עם עורך דין פלילי המתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות כספים, כדי להעריך את האמצעים העומדים לרשותכם לביטול כתב האישום או להשגת הקלה בעונשכם.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

הלבנת הון – עונש

אם בעבר אדם שביצע עבירות הלבנת הון בישראל, יכול היה לצאת מהסיפור ללא עונש, הרי שכיום, המציאות מורכבת בהרבה. מנגנוני הרגולציה, המעקב והבקרה שסיגלו לעצמן

עורך דין הלבנת הון

הלבנת הון נקראת גם "הלבנת כספים". פירוש המושג הוא פעולות המתבצעות בכספים או נכסים שהושגו בדרכים בלתי חוקיות, לטובת הסתרת מקורם ועקבותיהם, או יצירה של