חזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת

חזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת יכולה להתרחש במספר מצבים וסיטואציות, שיפורטו במסגרת מאמר זה. אולם יש לציין בתחילה כי כאשר ישנה חזרה מכתב האישום, המשמעות היא שעורך דין פלילי הצליח לשכנע את הרשות התובעת, לחזור בה מן ההאשמות.

למותר לציין כי יכולת שכנוע כזו, אינה עניין של מה בכך, והיא נזקפת לזכות ניסיונו של עורך הדין המייצג את הנאשם. יחד עם זאת, חזרה מכתב האישום או מחלקו הינה בסמכות הרשות התובעת, קרי המשטרה או הפרקליטות, וחייב להיעשות בהסכמתה המלאה, כפי שנסביר להלן.

באילו מקרים יכולה להתרחש חזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת?

לחזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת, יש צורך בהסכמת שני הצדדים למעשה, בדרך כלל לאחר שעורך הדין של הנאשם הצליח לשכנע את התביעה. עם זאת, ישנם מקרים בהם מחליט בית המשפט על ביטול כתב האישום, גם אין הסכמה בין הצדדים ואפילו אם ישנה התנגדות מצד הרשות התובעת, ובלבד שהשתכנע שאין ממש בהאשמה או בנסיבות אשר הביאו אליה.

חזרה מכתב אישום, באחד מהמקרים הללו תתרחש כאשר נראה כי אין מספיק ראיות בתיק אשר יספיקו כדי להרשיע את הנאשם, כאשר אין עניין ציבורי או אינטרס חברתי בהעמדת הנאשם לדין, או כאשר הרשות התובעת חוששת כי לא תצליח לבסס את התיק אל מול ההגנה. חזרה מכתב אישום לא יכולה להתבצע אם הנאשם כבר הודה באשמה ובעובדות אשר נאספו על המקרה.

 

מהן ההשלכות של חזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת?

ההשלכה הישירה של חזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת, היא עצם זיכויו של הנאשם והפסקת המשפט. אין ספק, כי חזרה מכתב אישום הינה "סוף טוב", אשר מצליח לשחרר את הנאשם מעינוי הדין ומגרירת המשפט למשך תקופה ארוכה. השפעה נוספת נוגעת לעניין יכולתה של הרשות התובעת להגיש פעם שניה את התיק לבית המשפט.

הגשת כתב האישום מחדש, יכולה להיעשות רק במקרים מסוימים, בהם בית המשפט ביטל את האישום מכיוון שהנאשם לא ענה עדיין לכתב האישום. אולם אם כבר השיב הנאשם לכתב התביעה, וכפר בכל המיוחס לו, וחזרה התביעה מכתב האישום, בית המשפט מזכה את הנאשם, ולא תהיה אפשרות להגיש את אותו כתב אישום מחדש, בעתיד.

ישנם מקרים, כמו בעבירות אלימות, בהם תבקש הרשות התובעת התחייבות כספית מהנאשם, אשר תבטיח שהוא לא יחזור על העבירה שביצע, וכך תבטיח גם את עצמה מביטול החזרה מכתב האישום.

חזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת
חזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת

מהי תדירות המקרים בהם נעשתה חזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת?

אין לטעות בעניין, מקרים אלה של חזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת הם לא שכיחים כל כך בנוף המקומי, ומסתכמים באחוזים בודדים מכלל התיקים הפליליים המטופלים מדי שנה. חלק מהסיבות לכך הן, שכאשר מוגש כתב אישום, לרוב הוא יהיה בשל ויכיל בתוכו את כל אותם ראיות אשר עלולות להרשיע את הנאשם.

הרשות התובעת לא תמהר להגיש תיק פלילי, אם היא מודעת לאי יכולתה להתמודד מול ההגנה על פרטים רבים בו. הסיבה השניה היא שיש צורך בניסיון ומקצועיות של עורך דין פלילי כדי לשכנע את הנוגעים בעניין לחזור בהם מכתב האישום. על עורך הדין למצוא את הפירצה הקיימת בחוק, בכדי לדעת לסווג את העבירה באופן שישכנע שאין בו ממש.

מעבר לכך, ישנן עבירות אשר הסיכוי שתיעשה בהן חזרה מכתב האישום הינו אפסי, כמו בעבירות חמורות של רצח למשל. וככל שהעבירה הינה מדרגת חומרה נמוכה יותר- הסיכוי הולך וגדל.

 

איך נעשה בפועל חזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת?

חזרה מכתב אישום מחייבת את הסכמת שני הצדדים. הסכמה זו יכולה להתקבל באמצעות שימוע, בין אם בכתב ובין אם בעל פה. השימוע, בדרך כלל, מתבצע לפני הגשת כתב האישום, בכדי לשכנע את המעורבים שאין טעם להגישו.

אולם, פעמים רבות השימוע לא מתבצע, לפני הגשת כתב האישום, הן משום שהנאשם לא תמיד מאמין שהתיק יבשיל לכדי משפט והן משום שהוא לא תמיד מודע לזכותו לשימוע. כך או כך, השימוע שלאחר הגשת כתב האישום, יכול להתרחש כאשר ישנן ראיות חדשות או כאשר ישנו מידע חדש שלא היה ידוע לתביעה כאשר הגישה את התיק בראשונה.

לפעמים עוברת תקופת זמן ארוכה בין הגשת כתב האישום לבין תחילת המשפט, כך שהצטברו עוד חומרים חדשים, אשר דורשים חשיבה מחודשת.

 

על חשיבות ניסיונו של עורך הדין המייצג לעניין חזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת

אין חולק על כך שלניסיונו של עורך דין פלילי תהיה משמעות רבה, במהלך כל המשפט, אך במיוחד במצבים בהם התרחשה חזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת. מכיוון, שלא יהיה ניתן לחזור מכתב האישום אם הודה הנאשם במעשיו ובראיות שנאספו עליו, יש צורך רב בליווי עורך דין פלילי מראשית החשדות ותחילת החקירה.

יש לזכור שאחוז הזיכויים במשפט הפלילי נמוך באופן יחסי, כך שאם ישנו סיכוי לחזרה מכתב האישום, יש לנצל סיכוי זה על ידי מיצוי יכולתו של עורך הדין. במקרים בהם יש מספיק ראיות , ינסה עורך הדין להציג את נושא התיק כתיק שאין בו עניין לציבור, באופן האומר שלהעמדת הנאשם לדין יהיו השלכות משמעותיות אשר הנזק גדול מהתועלת.

 

בשורה התחתונה

חזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת הינה מעשה אשר מוביל לזיכוי של הנאשם, או לביטול המשפט והאשמה. במובן זה, יש לכך השפעה ישירה על עתידו ועל המשך חייו של הנאשם. יש צורך בליווי צמוד של עורך דין פלילי, מנוסה ככל האפשר, כדי להגיע למצב של חזרה מכתב אישום.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

חוסר נכונות של הנאשם לגשת לשימוע

אחד המצבים הפחות נעימים הוא תרחיש בו אדם מתעורר בוקר אחד ומגלה שהוגש נגדו כתב אישום בגין עבירה שביצע לכאורה. בישראל, בדומה למרבית המדינות המתוקנות,

היעדר אשמה פלילית

כשאדם מעורב במקרה שיש בו חשד לעבירה פלילית, הדבר הראשון שחוקרי המשטרה עושים הוא לפתוח תיק פלילי כנגד החשוד. פתיחת התיק מאפשרת לחוקרי המשטרה לאסוף

היעדר עניין לציבור

בתחילת שנת 2019 נכנס לתוקף תיקון לחוק סדר הדין הפלילי. התיקון עוסק במקרים שבהם אין הצדקה, אינטרס או עניין ציבורי להעמדה לדין של חשוד בעבירה

ביטול כתב אישום עקב רשלנות התביעה

נאשם שכנגדו הוגש כתב אישום יכול לנסות לבטל אותו עוד לפני תחילת הדיונים. אחת האפשרויות הפחות מוכרות היא ביטול כתב אישום עקב רשלנות התביעה. מדובר