זיוף מסמכים – העונשים הקבועים בחוק

זיוף מסמכים הוא קטגוריה נרחבת של עבירות פליליות המגלמת בחובה סוגים שונים של מעשי זיוף, ובכללם: זיוף של תעודות מזהות כמו תעודות זהות, רשיונות נהיגה או דרכונים, זיוף של רישיונות מסוגים שונים, זיוף אסמכתאות רפואיות, זיוף של חתימות, זיוף של חוזים, זיוף של תלושי שכר, זיוף אישורי לימודים, ציונים ותארים אקדמיים, זיוף צ'קים, זיוף של מטבעות או שטרות, ועוד.

אף שזיוף מסמכים עלול להשמע כעבירה קלה בהשוואה לעבירות פליליות מסוגים אחרים, חשוב לדעת שמערכת המשפט בישראל, דווקא אינה מקלה ראש כלל ועיקר בעבירות זיוף מסמכים. במסגרת סקירה זו נדון בעבירות זיוף מסמכים על סוגיהן השונים, ונסקור את העונשים הקבועים בדין הפלילי בישראל בגין זיוף מסמכים מסוגים שונים – עונשים המשתנים על פי חומרת העבירה.

אילו סוגי עבירות זיוף מסמכים מטופלות במסגרת חוק העונשין בישראל?

חוק העונשין בישראל מסווג עבירות זיוף בקטגוריה של זיוף מסמכים, בחלוקה ל – 3 סוגי עבירות שהעונשים הקבועים בחוק בגינן משתנים על פי מידת החומרה המיוחסת לכל קטגוריה:

 

זיוף של חתימות במסמכים מקוריים

עבירת זיוף חתימה במסמך קיים, עניינה זיוף של חתימה / חותמת המופיעה במסמך מקור קיים, כדוגמת: זיוף חתימה / חותמת על אישור רפואי, זיוף חתימות על חוזים, זיוף חתימה על שיק, או זיוף חתימה בצוואה. על פי רוב, זיוף של חתימות במסמכי מקור, יבוצע כשלאדם יש צורך לאשרר מסמך ללא ידיעתו של הגורם שאמור לחתום עליו בפועל, בין אם לצורך עשיית רווח כספי ובין אם לצורך תועלת אישית מסוגים אחר.

 

זיוף מסמך קיים

עבירת זיוף מסמכים קיימים, עניינה בדרך כלל שינוי של פרטים או נתונים המהווים חלק ממסמך קיים, כדוגמת: שינוי פסקאות או שינוי ניסוח של תכנים במסמך, שינוי שמות, שינוי בתאריך המופיע על מסמך המקור, שינוי הסכומים הנקובים במסמך המקור, שינוי כמויות, שינוי מינונים וכיוצא באלו.

 

זיוף מלא של מסמכים

עבירת זיוף מסמכים מלאים, עניינה יצירה של מסמכים שלא היו קיימים כלל, וייתכן שפוברקו בהשראתו של מסמך מקור דומה. במסגרת זיוף מסמכים מלא, עשוי להתבצע שימוש בסמל מסחרי של תאגיד בניגוד לחוק, העתקת נוסח של מסמך קיים, חיקוי של סגנון הכתיבה במסמך קיים, העתקת חותמת או חתימה ממסמך המקור, וכן הלאה.

מסמכים מזויפים שזויפו במלואם עשויים להיות מסמכי צוואות, חוזי מכר, הסכמי העברת בעלות, שיקים, וכיוצא באלו. מטרת הזיוף המלא של מסמכים היא לרוב להציג מצג שווא או מידע מטעה באופן שמסייע לזייפן להשיג את יעדיו במרמה, בין אם עסקינן בעשיית הון, השגת בעלות על נכסים, מינוי למשרה כלשהי וכדומה.

זיוף מסמכים - העונשים הקבועים בחוק
זיוף מסמכים – העונשים הקבועים בחוק

העונשים הקבועים בדין הפלילי בישראל בגין זיוף מסמכים מסוגים שונים

להלן העונשים שנקבעו בחוק העונשין עבור עבירות זיוף מסמכים לסוגיהן:

  1. העונש בגין זיוף חתימה או חותמת במסמכי מקור – אדם שהורשע בזיופה של חותמת או חתימה על מסמך מקור, צפוי לעונש מאסר בפועל של עד 12 חודשים. יחד עם זאת, במידה ויעלה בידיו של בית המשפט להוכיח שעבירת זיוף החתימה / החותמת נתבצעה לשם קבלת דבר במרמה, עשוי העונש להחמיר גם לכדי תקופת מאסר בת 36 חודשים.
  2. העונש בגין זיוף מסמכים קיימים – בדומה למקרה של זיוף חתימות וחותמות במסמכי מקור כאמור לעיל, גם אדם שהורשע בזיופו של מסמך קיים, צפוי לעונש מאסר בפועל של עד 12 חודשים. יחד עם זאת, במידה ויעלה בידיו של בית המשפט להוכיח שעבירת זיוף המסמכים נתבצעה לשם קבלת דבר במרמה, עשוי העונש להחמיר גם לכדי תקופת מאסר בת 36 חודשים.
  3. העונש בגין זיוף של מסמך מלא – אדם שהורשע בזיופו של מסמך מלא, צפוי לעונש מאסר בפועל של 5 שנים, ואף 7 שנות מאסר, במקרה ומדובר על עבירות זיוף שנתבצעו בנסיבות מחמירות.

 

האם עורך דין פלילי יכול לסייע בהפחתת העונשים הקבועים בחוק עבור עבירות זיוף מסמכים?

במקרה של עבירות זיוף, הערכאות המשפטיות המטפלות בתיק נוטות לבחון את הנסיבות והעובדות הנוגעות לסעיפי האישום, לצד ההיסטוריה הפלילית, מצבו האישי של הנאשם, ומעמדו (למשל, האם מדובר בעובד ציבור), על מנת להכריע בדבר העונש שיגזר על הנאשם ככל שיורשע.

גם לסוג המסמך שזויף, רמת התחכום של הזיוף וחומרת המעשה בהיבט של ההשלכות הנגזרות ממנו, ישנה חשיבות בהקשר לקציבת עונשו של הנאשם. בכוחו של עורך דין פלילי, המכיר מקרוב את אופן התנהלותו של בית הדין הפלילי בתיקי זיוף מסמכים, לסייע למזער את הנזק על ידי צמצום של סעיפי האישום המיוחסים לנאשם, חתירה להשגת הסדר טיעון והפחתה בעונש, ובנסיבות מסוימות, אף להביא לביטולו של כתב האישום בכללותו.

 

מדוע אסור להתמהמה בפניה לעורך דין פלילי בחשד למעורבות בעבירות זיוף מסמכים

בנוסף למתן סיוע וליווי צמוד בחקירה המשטרתית ובהליך המשפטי עצמו, שהם חיוניים להפחתת חומרת הענישה בעבירות זיוף מסמכים, עזרתו של עורך דין זיוף מסמכים חיונית גם למניעת פגיעה בשמכם ובעתידכם. אין זה סוד שלרישום פלילי יש היכולת לפגוע במוניטין של אדם ובאמינותו, וכתוצאה מכך – עשויה להגרם גם פגיעה בפרנסתו.

אי לזאת, הסתייעות בשירותיו של עורך דין פלילי כבר משלב החקירה במשטרה, היא הכרחית לשם בקרת נזקים וצמצום ההשלכות של ההליכים על חייכם בהווה ובעתיד.

 

בשורה התחתונה

כאמור, מעורבות בהליכים פליליים המתנהלים סביב חשדות או אישומים בעבירות של זיוף מסמכים, עלול לפגוע בצורה בלתי הפיכה במוניטין ובשם המקצועי של האדם שנקלע לתסבוכת, ועשוי גם לסגור לו דלתות בהמשך. לכן, במידה ונחשדתם או נאשמתם בזיוף מסמכים או בשימוש במסמכים מזויפים, כדאי מאוד שתפנו ללא שהות להתייעצות משפטית מקצועית עם עורך דין פלילי המתמחה בעבירות זיוף מסמכים, וצבר ניסיון רב בליווי וייצוג של חשודים ונאשמים בעבירות מסוג זה.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

זיוף דרכון ירוק, תו ירוק ותעודת מתחסן

מגפת הקורונה שהתפשטה במהירות עצומה ברחבי העולם, גרמה לסגירה כמעט מוחלטת של המשק הישראלי. למעט עסקים ומקומות עבודה חיוניים, הוחלט כבר בשלב מוקדם של התפשטות

עורך דין עבירות זיוף והתחזות

עבירות זיוף והתחזות, הן עבירות פליליות הכרוכות בנטילת הזהות של אדם אחר והתחזות לו, המתבצעת על ידי זיוף של תעודות ואישורים שונים, מתוך כוונה לקבל

גניבת זהות והתחזות – עונש

גניבת זהות והתחזות הן עבירות לא פשוטות ובמקרים רבים קשה לפענח את ההתחזות ולפתור את הבעיה. מי שעלול לסבול הוא דווקא קורבן ההתחזות ולאו דווקא

עבירות זיוף – סוגים ועונשים

אחת מן העבירות השכיחות יותר בעשורים האחרונים, הן עבירות זיוף. ישנם סוגים שונים של עבירות זיוף המנויות בחוק העונשין הישראלי ועונשים שונים בגין עבירות זיוף

זיוף דרכון

מעת לעת אנו שומעים על מקרים שבהם אדם גילה כי תעודה מזהה שבבעלותו או מסמך אישי המכיל מידע רגיש, זויף על ידי גורמים זדוניים כגון