הליכים משמעתיים במוסדות אקדמיים

מוסדות אקדמיים בישראל מעניקים ללומדים בהם חופש מחשבה וחירות שאינם מאפיינים מקומות אחרים. עם זאת, עבירת משמעת של סטודנט הלומד באחד מהמוסדות האקדמיים המוכרים, עלולה לפגוע בו הן בטווח המיידי והן בטווח הארוך. מה בין הליכים משמעתיים במוסדות אקדמיים לבין הליכים משפטיים או חוקיים בכל מקום אחר? מהן הסנקציות שמוסד אקדמי עלול לנקוט כנגד סטודנט שעבר עבירת משמעת? למה חשוב להגיע לדיון או לשימוע בקשר לעבירה באקדמיה, בליווי של עורך דין?

מהי התוצאה הרצויה מבחינת הסטודנט? מהן הדרכים לטיפול בבעיה קיימת? בשורות הבאות נסקור את ההתייחסות של המוסדות להשכלה גבוהה לעבירות משמעת ואת ההשלכות העתידיות שלהן על הסטודנט.

הליכים משמעתיים במוסדות אקדמיים – במה מדובר?

המאפיין העיקרי של מוסד אקדמי ביחס למוסדות אחרים שאינם אקדמיים הוא העובדה שכלל הלומדים במוסד האקדמי עושים זאת מרצונם החופשי ומעצם הכוונה שלהם לסיים את הלימודים כאשר בכיסם נח תואר אקדמי. עצם הוולונטריות של הנוכחות במוסד האקדמי והעלות הגבוהה למדיי של הלימודים בו, דווקא מעניקה למוסד האקדמי המדובר מגוון רחב של אמצעי לחץ משמעותיים על כלל הלומדים בו.

לפיכך, סטודנט המבצע עבירה על כללי המשמעת והאתיקה של המוסד האקדמי שבו הוא לומד עלול למצוא את עצמו בעיצומו של הליך משפטי, זמן קצר לאחר שעבר על חוקי האתיקה והמוסר של האוניברסיטה. לאור הגידול שחל בשנים האחרונות במספר העבירות, מחמירות גם האוניברסיטאות הן באכיפה של כללי המשמעת והן בענישה על מי שעבר עליהם.

 

אילו סוגי הליכים משמעתיים במוסדות אקדמיים קיימים?

להלן כמה סוגים של הליכים משמעתיים:

שימוע בעקבות העתקה במבחן העתקה במבחן נמנית עם החמורות ביותר מבין עבירות המשמעת בכל מוסד אקדמי שהוא. העונשים על העתקה במבחן יכולים לנוע בין השעיה מהלימודים במקרה הפחות טוב, לבין השעיה זמנית ודרישה למבחן חוזר.
פלגיאט פלגיאט היא אולי העבירה האולטימטיבית, שבגינה שום מוסד אקדמי לא יסלח למבצע העבירה. מדובר בגניבה ספרותית, שזה אומר הגשת מאמר או עבודה אקדמית שהזכויות עליה שייכות למישהו אחר. עם זאת, לא אחת קורה שהעבירה בוצעה מבלי משים. במקרים כאלה, סיוע משפטי הוא הכרחי ועשוי למנוע תוצאות חמורות.
קניית עבודת אקדמית אף שלא מדובר בפלגיאט במשמעותו המקורית, מדובר בעבירה שגם כלפיה הסלחנות של מוסדות אקדמיים היא מוגבלת. מדובר בסוג של הונאה, וככל שהחשיבות של העבודה הקנויה רבה יותר, כך הענישה קשה יותר.
עבירות משמעת אחרות בכל מוסד אקדמי יש תקנות המחייבות את כלל הסטודנטים הלומדים בהן. עבירה על אחד מסעיפי התקנון עלולה לגרום לכך שהעבריין ייענש, במידת חומרה התואמת את חומרת העבירה שבוצעה.
עבירות רכוש מדובר בפגיעה ברכוש המוסד האקדמי שעלולות לגרום להרחקה ובנוסף אליה להגשת תלונה במשטרה.
עבירות פליליות בנוסף לענישה הפנימית קיים גם כאן סיכוי סביר לכך שהמוסד האקדמי עצמו יגיש תלונה במשטרה נגד העבריין. עבירה פלילית חמורה יכולה להיות למשל שליחת אדם אחר להיבחן במקום הסטודנט.
הליכים משמעתיים במוסדות אקדמיים
הליכים משמעתיים במוסדות אקדמיים

למה חשוב להגיע להליכים משמעתיים במוסדות אקדמיים בלוויית עורך דין?

אחת הטעויות הנפוצות שסטודנטים עושים שוב ושוב, היא המעטה בחומרת העבירות וניסיון להתמודד עם ההשלכות שלהן באופן עצמאי. בדרך כלל, סטודנט שנחשד בעבירה מוזמן לוועדת משמעת או לבית דין משמעתי. שם מוצגות בפניו ההאשמות וניתנת לו הזכות להתגונן מפניהן.

בדרך כלל, ההזמנה לדיון משמעתי איננה מתבצעת מעכשיו לעכשיו, אלא הסטודנט מקבל מכתב מסוגר ונקבע לו מועד לדיון. הגשת בקשה מסודרת עשויה להביא אפילו לדחיית מועד הדיון. כל הצעדים הללו ננקטים במטרה לאפשר לעובר העירה להתכונן לדיון ולשטוח את הטענות שלו בצורה מסודרת ושקולה. כל ניסיון לעשות את זה לבד, עלול להביא לתוצאות בעייתיות, כולל הרשעה שהענישה בגינה עלולה להיות חמורה מאוד.

 

התוצאות האפשריות והתוצאה הרצויה של דיון משמעתי במוסד אקדמי

התוצאות האפשריות של דיון בוועדת משמעת אקדמית, עשויות לנוע בטווח שבין זיכוי מוחלט שת הסטודנט לבין הרשעה מוחלטת והרחקה של הסטודנט מלימודים אקדמיים. ההרחקה יכולה להיות לתקופה מוגבלת ועלולה להיות לצמיתות, אם העבירה המיוחדת לסטודנט אכן מצדיקה את זה.

נוכחות של עורך דין יכולה לסייע לסטודנט בשני מישורים שונים, אשר במידה רבה משלימים האחד את השני:

  1. סיוע בהפרכת האשמות: כאמור, האשמה של סטודנט בעבירת משמעת עלולה לגרום לתוצאות חמורות. עורך דין מנוסה ואיכותי יסייע לסטודנט להפריך את ההאשמות התלויות ועומדות כנגדו. כאשר מדובר בפלגיאט, תוצאה שהיא פחות מהפרכה מוחלטת של ההאשמות עלולה לגרום לתוצאות חמורות שיכולות לכלול גם הרחקה לצמיתות ממלימודים במוסד האקדמי.
  2. הקלת העונש: אם הוכחה אשמתו של הסטודנט, עורך דין שיפעל נכון עשוי לסייע לסטודנט בהשגת עונש קל מצד אחד ואשר המשמעויות שלו בהמשך הדרך הן שוליות.

 

חשוב לציין כאן שוועדות משמעת במוסדות האקדמיים אינן נוטות בהכרח להחמיר בענישה, למעט מקרים חמורים של העתקה או הונאה. לרוב, עורך דין מיומן המכיר את הנושא והיודע כיצד לגשת לדיונים משמעתיים, יכול להשיג עבור הסטודנט תוצאה שתאפשר לו לסיים את הלימודים האקדמיים שלו בכבוד.

 

על ההשלכות של הופעה בפני ועדת משמעת של מוסד אקדמי

סטודנטים רבים, בעיקר בתחילת הדרך וכאלה שאינם מכירים היטב את העולם האקדמי, עלולים להתבלבל ולהבין שלא כהלכה את המשמעות החמורה הגלומה בדיונים משמעתיים בעולם האקדמי. חשוב להבין שמדובר בדיונים שיש להם שיניים והם עלולים להיות משמעותיים, בעיקר עבור סטודנטים שיש להם כוונה להמשיך את דרכם בעולם האקדמי.

לפיכך, ככל שעורך הדין שאליו פנה הסטודנט יהיה מנוסה יותר, כך הסיכויים שפסק הדין בעקבות דיונים משמעתיים יפגע בסטודנט הם נמוכים יותר ודרכו של הסטודנט להמשך לימודים אקדמיים תקינים תהיה בלולה.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

הליך השימוע לפני הגשת כתב אישום

אחד השלבים החשובים בהליך המשפטי הוא הליך השימוע לפני הגשת כתב אישום. ההליך הזה מעניק הזדמנות של ממש לנאשם לטעון את כל הטענות האפשריות בזכות

הליך פלילי

הליך פלילי הוא הליך משפטי המתנהל כנגד מי שעבר עבירה פלילית – שזה אומר ביצע עבירה המוגדרת בחוק הפלילי כעבירה שדינה עונש. החוק הפלילי קובע