היעדר עניין לציבור

בתחילת שנת 2019 נכנס לתוקף תיקון לחוק סדר הדין הפלילי. התיקון עוסק במקרים שבהם אין הצדקה, אינטרס או עניין ציבורי להעמדה לדין של חשוד בעבירה פלילית. ההגדרה החדשה לעילת חוסר עניין לציבור היא "נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין".

מה זה בעצם היעדר עניין לציבור? באילו מקרים נעשה שימוש בעילה הזאת, או בנוסח החדש שלה כאמור לעיל? מה מעמדו של תיק פלילי שנסגר משום שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין? איך יכול עורך דין פלילי מיומן לשנות את עילת הסגירה של התיק הפלילי? בשורות להלן נרחיב את היריעה בסוגיות אלה ונראה שלפעמים סגירת תיק פלילי עקב היעדר עניין לציבור לא תמיד מספיקה.

באילו נסיבות עשוי תיק פלילי להיסגר?

תיק פלילי כנגד חשוד בעבירה פלילית עשוי להיסגר בשלוש דרכים עיקריות: העדר אשמה, העדר הוכחות מספיקות להעמדה לדין או היעדר עניין לציבור. הסעיף האחרון שונה, כפי שכבר הוזכר לעיל, ונכון למועד כתיבת שורות אלה הוא הרבה יותר כללי וניתן להתאמה לנסיבות המקרה. מאליו מובן שתיק פלילי שלא נסגר, הופך לכתב אישום ובהמשך להרשעה או לזיכוי, בהתאם להתנהלות בבית המשפט.

 

סגירת תיק פלילי בנסיבות של היעדר אשמה

סגירת תיק פלילי עקב העדר אשמה הוא השאיפה הגדולה של כל מי שאי פעם נאשם בעבירה פלילית. המשמעות של העדר אשמה היא שהחוקרים המשטרתיים והמערכת המשפטית הכירו בעובדה שהחשוד איננו אשם בביצוע העבירה בגינה הוא נחקר. סגירת תיק עקב העדר אשמה מוחקת למעשה את התיק הפלילי כנגד החשוד.

 

סגירת תיק פלילי בנסיבות של העדר הוכחות מספיקות

לפעמים, תיק פלילי כנגד חשוד נסגר עקב מיעוט הוכחות והעדר היכולת של התביעה להתבסס על ההוכחות הקיימות להוכחה חד משמעית של אשמת החשוד. במקרים כאלה, לפני סגירת התיק מנסה התביעה להוריד את חומרת העבירה או להגיע לעסקת טעון עם החשוד. תוך הפחתה משמעותית של העונש הצפוי לו ביחס לעונש אותו היה מקבל אם אשמתו הייתה ניתנת להוכחה.

היעדר עניין לציבור
היעדר עניין לציבור

סגירת תיק פלילי בנסיבות של היעדר עניין לציבור

העילה הזאת, שכאמור שונתה בתחילת שנת 2019 לעילת "נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין" פירושה שאמנם יש הוכחות כנגד הנאשם לביצוע עבירה ויש אפשרות להרשיע אותו בדין. עם זאת, אין תועלת בהעמדה של החשוד לדין.

 

סגירת תיק אינה מובילה בהכרח למחיקת הרישום הפלילי

בשני המקרים האחרונים, התיק נגד החשוד אמנם ייסגר. עם זאת, התיק הפלילי לא נמחק ממאגר התיקים הפליליים והוא קיים ועומד, כל עוד לא חלף מועד ההתיישנות של העבירות המיוחסות לחשוד בתיק הפלילי. בנסיבות האלה, אם אותו חשוד יסתבך שוב, עלול התיק הפלילי שנסגר להפוך לזרז  לפתיחת חקירה כנגד החשוד.

 

מה המשמעות של היעדר עניין לציבור?

המשמעות של סגירת תיק משום שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין, היא שההשקעה הנדרשת להעמדת החשוד לדין, עולה הרבה מעבר לסביר על התועלת הגלומה בהעמדה לדין והרשעה של אותו חשוד.

כך למשל, קטטה בין שכנים שהסתיימה ללא נזק ממשי ובגללה נפתח כנגד אחד המשתתפים תיק פלילי, התיק עשוי להיסגר משום שהמאמץ שצריך להיות מושקע החקירה והתוצאה, קרי פסק הדין הצפוי במקרה של הרשעה, איננה מצדיקה את המאמץ. יש פנים לכאן ולכאן כשמתייחסים בעילת היעדר עניין לציבור, אבל המשמעות שלה היא שאדם שהוא אכן אשם בעבירה פלילית, חומק מעונש.

 

מתי נעשה שימוש בעילת היעדר עניין לציבור לטובת סגירת תיקים?

בדרך כלל, תיקים נסגרים עקב היעדר עניין לציבור, או כיוון שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין. זאת במקרים שבהם חוקרי המשטרה או האחראים בתביעה הכללית החליטו שהמאמצים והמשאבים שהיו צריכים להיות מושקעים בתיק פלילי כלשהו, נדרשים וחיוניים הרבה יותר במקום אחר.

לזכותם של הממונים במשטרה ובתביעה ניתן לומר שסגירה עקב היעדר עניין לציבור מתרחשת כאשר התיק הפלילי הספציפי אכן איננו משמעותי, לא מוביל לשום מקום והענשת העבריין או העבריינים בתיק לא תעלה ולא תוריד את מידת ההרתעה שמשפט כזה אמור להשיג. מדובר במקרים חריגים וההשפעה שלהם מזערית.

 

מעמדו של תיק שנסגר כשנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין

תיק פלילי מהסוג הזה ממשיך להתקיים ברשומות גם אחרי שהוא נסגר למעשה. משמעות הדבר היא שאם חלילה החשוד שהתיק נגדו נסגר מחוסר עניין לציבור ייעצר פעם נוספת, התיק הזה עלול להוות גורם מזרז לחקירה חדשה כנגדו.

ככלל, קיומו של רישום פלילי כנגד אדם עלול להחמיר את היחס של גורמי האכיפה השונים, אם מתברר להם שמאן דהוא שהתיק הפלילי נגדו נסגר מפאת עילה של "נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין", חזר לבצע מעשים פליליים, התוצאות בפעם הזאת עלולות להיות חמורות פי כמה והמאמצים שהחוקרים והתביעה הכללית ישקיעו בהבאת הנאשם דין יהיו משמעותיים יותר.

בנוסף, אותו אדם יהיה מנוע מלעסוק בעבודות שלשמן נדרשת לו תעודת יושר.

 

כיצד עורך דין פלילי יכול לסייע בשינוי עילת הסגירה של תיק פלילי?

לא אחת קורה שמי שתלוי ועומד נגדו תיק פלילי, מעוניין לשנות את עילת סגירת התיק לסעיף של היעדר אשמה. בדרך כלל, מדובר במקרים בהם אותו אדם הגיש מועמדות למשרה שהקבלה אליה דורשת תעודת יושר. לחילופין, אם אותו אדם פתח בהליכי הגירה למדינה שחלק מהדרישות שלה הוא, שוב, תעודת יושר.

עורך דין פלילי המכיר את הנושא יעשה ככל יכולתו על מנת לשנות את עילת הסגירה של התיק להיעדר אשמה, מה שמחזיר את החשוד למעמד זהה למעמדו של אדם שמעולם לא נפתחו כנגדו הליכים פליליים.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

חזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת

חזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת יכולה להתרחש במספר מצבים וסיטואציות, שיפורטו במסגרת מאמר זה. אולם יש לציין בתחילה כי כאשר ישנה חזרה מכתב האישום,

חוסר נכונות של הנאשם לגשת לשימוע

אחד המצבים הפחות נעימים הוא תרחיש בו אדם מתעורר בוקר אחד ומגלה שהוגש נגדו כתב אישום בגין עבירה שביצע לכאורה. בישראל, בדומה למרבית המדינות המתוקנות,

היעדר אשמה פלילית

כשאדם מעורב במקרה שיש בו חשד לעבירה פלילית, הדבר הראשון שחוקרי המשטרה עושים הוא לפתוח תיק פלילי כנגד החשוד. פתיחת התיק מאפשרת לחוקרי המשטרה לאסוף

ביטול כתב אישום עקב רשלנות התביעה

נאשם שכנגדו הוגש כתב אישום יכול לנסות לבטל אותו עוד לפני תחילת הדיונים. אחת האפשרויות הפחות מוכרות היא ביטול כתב אישום עקב רשלנות התביעה. מדובר