הדחה לזנות בחוק – עונש

זנות מוגדרת כקיום יחסי מין בתמורה לתשלום כספי או טובות הנאה. בחוק הישראלי יש התייחסויות לעבירות זנות מבחינת הגדרת כל עבירות הזנות בישראל וכמובן גם העונש. חשוב להבין כי בישראל הזנות עצמה חוקית מצד הזונות, כלומר מותר לעסוק בזנות.

החלק בזנות שלא חוקי הוא דווקא הצד השני כדוגמת צריכת זנות, שידול לזנות וסרסרות. החוק עבר שינויים רבים ורק לאחרונה נאסרה לגמרי צריכת הזנות בישראל ואנשים אשר נתפסים בצריכת זנות צפויים גם כן לעונש.

הדחה לזנות בחוק – עונש

הדחה לזנות קרוי בחוק הישראלי כשידול לזנות. העונש על עבירה זאת כ-5 שנות מאסר, כאשר מדובר במעשה המתייחס או עוסק בקטינים העונש יכול להגיע גם ל-7 שנות מאסר. שוב, הזונה בסיטואציה לא תעמוד לדין אלא רק האדם אשר שידל אותה לזנות בין אם מדובר במעשה חד פעמי או במעשה מתמשך.

בכל מקרה שלא שאתם צפויים לקבל בעקבות הדחה לזנות בחוק – עונש קל ואפילו כבד, כדאי לפנות לעורך דין פלילי שמתעסק בעבירות זנות ותועבה. סיוע עורך דין הכרחי בכל הליך משפטי ובמיוחד בעבירות זנות אשר להן יכול להיות עונש כבד של שנות מאסר רבות.

 

עבירות זנות בישראל

בגלל שהזנות כזנות אינה עבירה במדינה ישנו חוק אשר מפרט לעומק מה כן נחשב עבירה על החוק. החוק העוסק בזנות מפרט מה נחשב כעבירה וכולל כמה עבירות ספציפיות אשר כולן מוגדרות בחוק על מנת לצמצם את תופעת הזנות במדינה. החוק המתייחס מגוון עבירות זנות ולעונש עליהן.

מעשים הנחשבים כעבירות זנות במדינה:

  1. סרסרות – קבלת רווחים או טובות הנאה על חשבון רווחים של זונה. גם אם מדובר במקרה חד פעמי אך גם במקרה של סרסרות מתמשכת.
  2. שידול למעשה זנות – מקרה בו אדם גורם לאישה לעשות מעשה זנות על ידי איומים, שכנוע או אפילו שימוש בכוח
  3. שידול לעסוק בזנות – גרימה לאישה לעזוב את מקום או ארץ מגוריה על מנת לעסוק או לעשות מעשה זנות.
  4. החזקת או שכירת מקום לצורכי זנות – העבירה מתייחסת למקום אשר נותן מקום לזנות ומאפשר את קיום הזנות.
הדחה לזנות בחוק – עונש
הדחה לזנות בחוק – עונש

הדחה לזנות

כחלק מההגדרה של עבירות זנות ישנה התייחסות למקרים של הדחה לזנות בחוק – עונש, נסיבות ומקרים אפשריים. אמנם בחוק הנוסח המדויק הוא שידול אך אכן מדובר באותו הדבר. הדחה לזנות הוא מצב שאדם גורם לאישה או לאיש אחר לעסוק בזנות או לבצע מעשה זנות.

כלומר באם איש מאיים על אישה שהיא חייבת לקיים יחסי מין עם אדם אחר במקביל לכך שהוא משלם לה, גם אם האדם ששידל למעשה אינו הרוויח על חשבון הזונה אלא רק גרם לה לבצע אותו יהיה מצב של הדחה לזנות בחוק – עונש בהתאם לנסיבות.

 

ענישה על זנות

כבר צוין קודם, אך חשוב לחדד, הענישה על זנות מתייחסת למי שצורך, מנהל או משדל אליה. על כן, הענישה מתייחסת לא לצד של הזונה אלא לכל הצדדים האחרים, מי שהשכיר את המקום בו התקיימו המעשים (דוגמת השכרת מקום לצורך הקמת בית בושת), מי שארגן את המפגשים ומי שגרם לזונה לקחת חלק במעשה.

הענישה על זנות יכולה להגיע אפילו ל-7 שנות מאסר, זאת כתלות בעל איזו עבירה יושב המעשה שעליו אדם נשפט במקביל להרבה תנאים אחרים במעשה כדוגמת משך ותדירות המעשה וכמובן גיל הזונה או המעורבים במעשה. אדם אשר נתפס צורך זנות או משדל לזנות צפוי לעמוד לדין ולעונש כבד.

 

עונש על הדחה לעיסוק בזנות

נוסף על הדחה למעשה בזנות גם הדחה לעסוק בזנות במדינה או במקום מגורים אחר היא עבירה על החוק. כאשר אדם משדל, מכריח אישה לעזוב את מקום מגוריה, לעבור למקום אחר או לארץ אחרת על מנת להיות זונה ובעצם לספק שירותי מין בתשלום, מדובר בעבירה על החוק המתייחס לזנות.

נוסף על עבירת שידול לעסוק בזנות, ניתן להרשיע אדם אשר ביצע עבירה זאת גם כעבירה תחת הכותרת של סחר בבני אדם. במקרה זה העונש חמור הרבה יותר ויכול להגיע גם ל-10 שנות מאסר.

 

הדחה לזנות בחוק – עונש כאשר מעורבים קטינים

כמובן שכאשר מדובר בקטינים החוק מחמיר הרבה יותר. חשוב להבין כי בכל הנוגע לקטינים תמיד יש שילוב של החוקים אשר מטרתם להגן על הנוער או להחליט מה לעשות כאשר מדובר במעשים של קטינים או המנצלים קטינים. חוקי הנוער בשילוב חוקי הזנות, יקבעו עונש גבוה יותר במקרה של הדחת קטינים לזנות אל מול העונש שיינתן לאדם אשר שידל בגיר לזנות.

במקרה של הדחה לזנות בחוק – עונש שיכול להגיע גם ל-20 שנות מאסר מתוך הנחה שקטינים לא מוסמכים או יכולים לקבוע בדבר טוב ומוסר בגלל אי בשלותם ואי בגרותם. גם כאן העונש ניתן למי ששידל את הקטינים לזנות ולא לקטינים עצמם. כמובן שקטין או קטינה אשר עוסקים בזנות בהכרח מדליקים נורה אדומה בהקשר לסביבה בה גרים ומצביעים על צורך מידי וממשי בטיפול או במסגרת חלופית לקטין או לקטינה המעורבים במקרה.

 

קביעת עונש על זנות

על מנת לקבוע מה העונש המתאים למעשה, לעבירה אשר אדם נשפט עליה, כאשר מדובר בזנות יש התייחסות לסוג העבירה, כלומר תחת איזו עבירה האדם נשפט מבין כל העבירות המעוגנות בחוק הישראלי. נוסף על הקישור לעבירה קביעת העונש תהיה גם בהתאם לגיל הזונה, באם קטינה או בגירה. למשך המעשה, באם מדובר במעשים זמניים או חד פעמיים או בניהול, שידול ועבודה מתמשכת לאורך זמן בהקשר של זנות.

הדחה לזנות בחוק – עונש הנקבע בהתאם לחוק הזנות בישראל. החוק במדינה מגדיר מה נחשב כעבירה על החוק. הדגש העיקרי הוא על מי שגרם או נתן פלטפורמה לקיום מעשה הזנות ולאו דווקא על הזונה שמעורבת בסיפור.

כאשר מדובר בהדחה לזנות הכוונה לאדם אשר משדל, גורם לאדם אחר לעסוק בזנות על ידי איומים, הפעלת כוח או כל דרך אחרת אשר מביאה איש או אישה לעסוק בזנות. העונש הצפוי יכול להגיע אפילו לעשר שנות מאסר ויותר, בהתאם למשך וחומרת המעשה וגם באם מדובר בקטין או בגיר אשר.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עבירת סרסרות

עבירת הסרסרות מוגדרת כהתפרנסות מעסקי הזנות שמבוצעים ע"י אדם מסוים, בין אם ע"י פעולת שידול, השגחה, תמיכה או ע"י ניהול עסק שמתמקד במתן שירותי מין

שידול לזנות

זנות מוכרת בתור המקצוע העתיק ביותר בעולם. אך לזנות יש משמעויות חברתיות, דתיות ופסיכולוגיות רבות אשר מגדירות את דעת הקהל וכך גם את דעת החוק

סחר בנשים – עונש

מדובר במקרה פרטי של סחר בבני אדם אשר נתפס כחמור מאוד ולרוב מתקשר גם לתופעת הזנות. על סחר בנשים – עונש כבד. בדומה לזנות ועבירות

עורך דין עבירות זנות ותועבה

זנות מתייחסת לכל מעשה של שימוש בגוף או קיום יחסי מין בתמורה לתשלום כספי או טובות הנאה. בכל מעשה זנות ישנם לרוב שלושה צדדים, צורך