האם ניתן לפרק שיתוף בין יורשים?

פירוק שיתוף מטרתו למנוע מצב בו השותפים לנכס מקרקעין, אינם יכולים ליהנות ממנו. ישנם מספר סיבות בגינן ניתן לפרק שיתוף, בהן נעסוק במאמר הבא. האם ניתן לפרק שיתוף בין יורשים? קדימה, בואו נתחיל.

 

קצת הסברים – מהו פירוק שיתוף

פירוק שיתוף הוא הליך משפטי, אשר נוגע לעולם המקרקעין, אשר נועד לפרק שותפות בנכס. ההליך נוגע הן לפירוק שותפים מבחירה, לדוגמא שותפים אשר רכשו יחדיו קרקע, והן פירוק שותפות שאינה מבחירה ונוצרה על ידי סיטואציה משפטית, לדוגמא שותפים אשר ירשו דירה.

ישנן מספר סיבות בגינן צריך לבצע פירוק שיתוף בין יורשים, אשר השאיפה היא הסכמה על אופן הפירוק, אך לעיתים, השותפים אינם מסכימים בכל הנוגע לאופן הפירוק, ועולה הצורך בהגשת תביעת לבית משפט. במקרה זה, מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין לפירוק שיתוף.

 

פירוק שיתוף בין יורשים –באילו מקרים

כאמור, פירוק שיתוף מטרתו למנוע מצב בו השותפים אינם יכולים ליהנות מנכס. ישנם שלושה מקרים עיקריים, בהם מצב זה יכול להתרחש:

  • חילוקי דעות הנוגעים לאופן השימוש בנכס – במידה והיורשים אינם מסכימים בכל הנוגע לאופן השימוש בנכס, עולה הצורך לפרק את השיתוף.
  • יורשים שאינם מסתדרים יחד – לא פעם ישנם ויכוחים ואי הסכמות, וכן קשרים אישים שאינם טובים בין היורשים. היורשים אינם מעוניינים בשותפות שנוצרה, ולכן עולה הצורך לפרק את השיתוף.
  • נושים – לעיתים, המנוח אשר הוריש את הנכס, הותיר אחרי לכתו חובות. מכירת הנכס עשויה לאפשר את פריעת החוב, אך לא קיימת הסכמה בין היורשים בכל הנוגע למכירת הנכס.

 

פירוק שותפות נכס

כאמור, ישנם מקרים בהם עולה הצורך לפרק את השותפות. ככל שאין הסכמה בנוגע לנכס המשותף, לא יהיה ניתן להשתמש בו או למכור אותו, ולכן יש לפרק שיתוף בין יורשים. לפי דיני המקרקעין, ישנן שתי דרים לפרק שיתוף בין יורשים, האחת חלוקה בעין, השנייה, מכירת הנכס וחלוקת הרווחים באופן שווה.

 

חלוקה בעין

חלוקה בעין הינה חלוקה פיזית של הנכס, ולה העדפה לפי הדין. חלוקה בעין יכולה להתאים כאשר מדובר בקרקע אשר עליו ניתן לבנות יחידות שוות כמספר השותפים. אך אם הנכס הוא דירה או חנות, לא ניתן לבצע חלוקה בעין.

 

מכירת הנכס

באם לא ניתן לבצע חלוקה בעין לנכס, לרוב, מבצעים מכירה של הנכס, ומחלקים את הרווחים באופן שווה בין השותפים. ניתן למכור את הנכס לאדם חיצוני, וכן ניתן למכור את הנכס לאחד היורשים, אשר מעוניין לקנות משאר היורשים את חלקם.

 

לסיכום, האם ניתן לפרק שיתוף בין יורשים

פירוק שיתוף הינו הליך משפטי, אשר מטרתו לאפשר הנאה מנכס. במידה ומדובר בנכס אשר התקבל בירושה ומתחלק בין מספר יורשים, להם חילוקי דעות על אופן השימוש בנכס, היורשים אינם מסתדרים, או במידה וישנם נושים ומכירת הנכס תסייע לסגור את חובו של המוריש שנפטר, ניתן לפרק שיתוף בין יורשים.

מאזניים

 

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא