האם לפנות למשטרה כאשר שוכר לא מפנה נכס

מצב של שוכר שלא מפנה את הנכס בתום החוזה יכול להיות סיטואציה מעיקה ומתסכלות לבעלי הנכס. חשוב לנסות למנוע מצבים שכאלה מראש באמצעות ליווי משפטי כבר בעת ניסוח חוזה שכירות והכללת ערובות ובטחונות בסעיפי החוזה למצבים שכאלה. קבלת בטחונות חזקים יכולה להפחית את הסיכון לאי פינוי ולצמצם את הנזקים במצב שכזה. במאמר זה נתמקד באי פינוי במועד ובאופן הפעולה הנכון.

 

הסמכות הלא נכונה

כאשר שוכר לא מפנה את הנכס יש לפעול להשגת סעד משפטי ואין טעם לפנות למשטרה לעצם הפינוי. אי פינוי נכס מושכר היא סוגיה אזרחית ואין זה מתפקידה של המשטרה להתערב בסכסוכים מעין אלו. המשטרה אינה מוסמכת לפסוק מי מהצדדים צודק ופנייה למשטרה בשלב מוקדם, לא רק שאינה מועילה לבעלי הנכס, אלא עלולה להזיק לו. עוד על תביעה לפינוי מושכר.

 

לא לפעול עצמאית

העירוב של המשטרה בסכסוך סביב סכסוך על פינוי נכס יכול להתרחש כאשר בעל הבית פועל באופן עצמאי לגרום לשוכר הסרבן לעזוב את הנכס וכאשר הפעולות הללו מתדרדרות לכדי אלימות הדדית. חשוב להבין שעשיית דין לעצמכם הינה אסורה ומלבד הסכנה להתדרדרות של המצב לכדי פגיעה ברכוש ונפש היא אך עלולה לגרום לנזקים כלכליים גדולים בבית המשפט.

 

פינוי בכוח באופן חוקי

כאשר שוכר נשאר בנכס לאחר תום החוזה, בין אם הוא משלם שכירות ואם לא, הדרך המהירה ביותר לגרום לו לעזוב היא באמצעות תביעה לפינוי מושכר. מדובר בהליך קצר של חודשיים או מעט יותר ובסיומו ניתן לקבל פסק דין לפינוי מושכר. המשטרה יכולה להיות מעורבת בפינוי שוכר מדירה שכורה רק במקרה והצו לא כובד וההוצאה לפועל החליטה על פינוי בכוח של הדייר.

 

פנייה להוצאה לפועל

בכל מקרה, הפנייה למשטרת ישראל נעשית על ידי ההוצאה לפועל ולא על ידי המשכיר. כאשר בפסק הדין נקבע המועד לפינוי, המשכיר יכול לפנות ללשכות ההוצאה לפועל רק לאחר מועד זה. כאשר בפסק הדין לא נקבע המועד לפינוי, המשכיר יכול לפנות ללשכות ההוצאה לפועל לשם מימוש לאחר 15 יום מהמועד שפסק הדין הובא לידיעת השוכר.

גם לאחר מתן פסק דין לפינוי מושכר אין לנסות להוציאו אל הפועל באופן עצמאי. אסור לשוכר לנסות להוציא את הדייר בעצמו או לגרום לו לעזוב על ידי ניתוק אספקת החשמל והמים. יישום פסק הדין חייב להיעשות באמצעים החוקיים ויש לפנות לרשות האכיפה ולשכת ההוצאה לפועל להפעלתם.

 

סיכום תפקיד המשטרה

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בתפקיד המשטרה בפינוי שוכר מנכס לאחר תום חוזה השכירות. כפי שציינו, אין לפנות למשטרה לטובת הפינוי עצמו שכן אין בסמכותה לפסוק בסכסוך אזרחי מסוג זה. המשטרה מעורבת בפינוי רק במקרה וניתן צו פינוי וחלף מועד הפינוי כאשר השוכר עדיין מסרב להתפנות מהדירה. רק אז המשטרה יכולה לסייע להוצאה לפועל.

תביעה לפינוי מושכר

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
תביעה לפינוי מושכר

מידע נוסף סביב הנושא

מהי כתובה והאם היא מחייבת?

הכתובה היא אבן יסוד בטקס הנישואין היהודי, ומהווה את ההסכם המשפטי-הלכתי המסדיר את מערכת היחסים בין החתן לכלה. שורשיה של הכתובה נעוצים עמוק במשפט העברי