האם אפשר להתנגד לצוואה?

צוואה הינה מסמך משפטי המסדיר את חלוקת הרכוש של אדם לאחר מותו. לעיתים, הצוואה מפלה בין יורשים ואף מדירה יורשים מסוימים מחלק כלשהו בירושה. באותם מקרים, היורשים המקופחים יהיו מעוניינים להתנגד לצוואה. האם מותר לאדם לערוך צוואה המפלה בין יורשיו? ככל שכן, האם ניתן להתנגד לה, ובאיזה אופן? המשיכו לקרוא וגלו את כל המידע הרלוונטי.

 

ירושה וצוואה

לאחר מותו של אדם, נערכת חלוקה של הרכוש שלו. אותו רכוש המחולק לאחר המוות, נקרא ירושה. בישראל, בדומה למדינות רבות בעולם, קיים חוק המסדיר את אופן חלוקת הירושה. החוק מסדיר חלוקה שוויונית בין היורשים, בהתאם לקרבה המשפחתית ולטיב הנכסים.

עם זאת, החוק עצמו מקנה אפשרות לאדם לערוך צוואה. הצוואה מהווה מעין חוק ירושה פרטי, בו האדם מגדיר במדויק מה ייעשה עם רכושו לאחר מותו. הצוואה מאפשרת לאדם לחלק את רכושו באופן בלתי שוויוני, למי שיחפוץ וכמה שיחפוץ. זכותו של אדם להחליט מה ייעשה עם רכושו והצוואה מבטאת רצון זה.

אם כן, התשובה לשאלה הראשונה אותה שאלנו היא חיובית. אדם רשאי לערוך צוואה מפלה בין יורשיו, להדיר יורשים מהירושה וכן להוריש רכוש לצדדים שכלל לא היו זכאים לירושה על פי חוק הירושה. הצוואה מאפשרת לאדם לבטא את רצונו החופשי באשר לרכושו.

האם אפשר להתנגד לצוואה?

התנגדות לצוואה

לאור האמור, מה יכול לעשות יורש אשר מרגיש כי הוא מופלה לרעה בצוואה? האם זהו סוף פסוק והוא הפסיד את חלקו? התשובה היא שלא בהכרח ביכולתו של היורש להגיש התנגדות לצוואה לבית המשפט. הגשת התנגדות לצוואה נעשית באמצעות פרוצדורה המוגדרת אף היא בחוק. כדי להגיש התנגדות לצוואה, צריכים להתקיים התנאים הבאים.

ראשית, לשם הגשת התנגדות לצוואה, יש להרות כי בכלל הוגשה בקשה לצו לקיום הצוואה. לאחר הגשת הצו הדורש את קיום הצוואה, ניתנים לציבור 14 יום להתנגד לאותה בקשה. הבקשה לצו מתפרסמת ברשומות ובעלי עניין יכולים להגיש התנגדות לצוואה. חשוב להדגיש כי רק בעלי עניין בצוואה רשאים להגיש התנגדות לקיום הצוואה.

אדם אשר אינו בעל עניין בקיום הצוואה לא יוכל להגיש התנגדות לצוואה. לרוב, בעלי עניין הם יורשים פוטנציאליים. תנאי נוסף לקבלת התנגדות לצוואה הוא כי הצו לקיום הצוואה טרם קוים. לאחר קיום הצו, לא ניתן להתנגד אליו רטרוספקטיבית. ההתנגדות לצוואה צריכה להיות מוגשת בימים שבין פרסום הצו ברשומות לבין ביצועו.

האם אפשר להתנגד לצוואה?

עילה להתנגדות

לבסוף, כדי שההתנגדות לצוואה תתקבל, יש להוכיח התקיימות עילה המצדיקה את ביטול הצוואה. העילה הנפוצה ביותר היא עילת אי כשירות, לפיה כותב הצוואה לא היה צלול דיו כאשר כתב את הצוואה. טענה קלאסית נוספת היא טענת השפעה בלתי הוגנת, לפיה אחד מהיורשים השפיע באופן פסול על המוריש באופן שעיוות את רצון המוריש. כמו כן, טענות הימצאותה של צוואה מאוחרת יותר או זיוף בצוואה המקורית יכולות להיות גם הן עילות לפסילת צוואה.

 

לסיכום

לסיכום, ניתן להגיש התנגדות לצוואה. הגשת התנגדות לצוואה צריכה להיעשות בין פרסום צו ביצוע הצוואה ברשומות לבין ביצועו בפועל. על בקשת ההתנגדות להתבסס על אחת העילות לפסילת צוואה.

האם אפשר להתנגד לצוואה?

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
האם אפשר להתנגד לצוואה?

מידע נוסף סביב הנושא

4 טיפים לבחירת עו"ד פלילי תותח!

התמודדות עם בעיות משפטיות שנוגעות לתחום המשפטי זה לא עניין של מה בכך. מדובר בתרחיש שמחייב הסתייעות מצד עורך דין שנחשב לשם דבר בתחום. מדריך