דיני הסגרה

דיני ההסגרה מסדירים מצבים בהם מבוקשת הסגרת אדם מישראל למדינה זרה וכן להיפך, כאשר מבוקשת הסגרת אדם ממדינה זרה לישראל. מדובר בהליך משפטי מורכב ולא פשוט הן עבור המערכת והן עבור האדם אשר הסגרתו מבוקשת. בכל מצב, אותו אדם יצטרך לקבל ייצוג על ידי עורך דין פלילי ישראלי, המתמחה בדיני הסגרה.

דיני הסגרה
דיני הסגרה

מהם דיני הסגרה

אדם המבצע פשע צפוי לעמוד לדין. ההעמדה לדין קורית מתוקף סמכותה של המדינה על האדם, המאפשרת לה לחייב את האדם להופיע למשפט וכן לגזור עליו גזר דין. הסמכות להעמיד אדם לדין יכולה להיות מתוקף היותו אזרח המדינה או מתוקף הימצאותו במדינה בעת ביצוע הפשע.

לעיתים קורה שאדם ביצע פשע, או למצער נטען כי הוא ביצע פשע, ולאחר ביצוע הפשע הוא יצא ממדינת האם שלו ונמלט למדינה אחרת. פעמים רבות, האדם ינסה להשתמש במדינה זו כמקלט ולהתחמק, באמצעות הבריחה ממדינת האם, מהעמדתו לדין.

התחמקות זו לא תסייע, אם המדינות מקיימות קשרי הסגרה זו עם זו לפי דיני ההסגרה. דיני הסדרה מאפשרים לרשויות המדינה לבצע הסגרת אדם מישראל למדינה זרה כאשר אותו אדם נאשם בביצוע פשע במדינה הזרה.

לחלופין, דיני ההסגרה מאפשרים לישראלי לדרוש את הסגרתו של אזרח ישראלי המצוי במדינה זרה וביצע פשע בישראל. כך, דיני ההסגרה מנטרלים את היכולת להתחמק מעונש על ידי הימלטות למדינה זרה.

 

היכן חלים דיני ההסגרה

חשוב לדעת כי לא כל מדינה מקיימת קשרי הסגרה עם כל מדינה אחרת. ישנן מדינות רבות אשר לא מקיימות כלל יחסים דיפלומטיים. לחלופין, ישנן מדינות המקיימות קשרים דיפלומטיים בתחומים מסוימים אך לא מנהלות קשרי הסגרה ולא שוררת ביניהן מערכת של דיני הסגרה.

קיימות כמה סיבות לכך שמדינה לא תרצה לנהל מערכת דיני הסגרה עם מדינה אחרת, על אף שהדבר מונע אפשרות לבצע הסגרת אדם מישראל לאותה מדינה זרה. הסיבה הראשונה, הייחודית בעיקר לישראל, היא החרם הדיפלומטי של מדינות לא מעטות על ישראל.

כידוע, מדינות רבות בעולם נמנעות מקיום כל קשר שהוא בישראל ואף לא מכירות בקיומה של מדינתנו ובכלל כך לא מקיימות עם ישראל מערכת דיני הסגרה. אף חלק מהמדינות אשר כרתו הסכמי שלום עם ישראל נמנעות מלכונן מערכת דיני הסגרה, שכן הן רואות בדבר קרבה יתירה שלא לצורך עם מדינת ישראל.

סיבה נוספת בגינה לא מקיימים קשרי הסגרה עם מדינות זרות היא הבדלים תהומיים בשיטות המשפט במדינות. נניח כי מדינה מסוימת לא מעניקה זכויות לנאשם, הוא אינו זוכה לייצוג משפטי הולם וגזר דינו נחרץ מבלי שישמעו טענותיו. מדינת ישראל תימנע מקיום מערכת דיני הסגרה עם אותה מדינה ולא תהיה מעוניינת בהסגרת אדם מישראל לאותה מדינה זרה, שכן המשפט במדינה הזרה יפגע בזכויותיו.

עם זאת, מדינת ישראל מקיימת קשרי הסגרה עם מדינות רבות. בכללן, כמעט כל מדינות אירופה, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, דרום אפריקה ועוד. כאשר אדם המצוי בישראל יואשם בביצוע פשע באחת מהמדינות הללו, תבקש הסגרת אדם מישראל למדינה זרה זו.

 

תפקיד עו"ד בתיקי הסגרה

כאשר מבוקשת הסגרתו של אדם בישראל למדינה זרה, עליו לפנות במיידי לעורך דין פלילי המתעסק בדיני הסגרה. עורך הדין יבחן האם בקשת ההסגרה תקפה וחוקית והאם היא עומדת בכלל כללי הפרוצדורה הקבועים בחוק.

דיני ההסגרה הישראלים קובעים מספר כללים אשר רק לאחר עמידה בהם ניתן יהיה להסגיר את האדם מישראל למדינה הזרה הדורשת את הסגרתו. כך, אם העבירה בה האדם נאשם לא תחייב אותו בשנת מעצר לכל הפחות בישראל, המדינה לא תסגיר אותו למדינה הדורשת את הסגרתו.

כמו כן, כאשר העבירה בוצעה לכאורה במסגרת תפקיד רשמי של מדינת ישראל או במסגרת שירותו בכוחו הביטחון הישראלים, ישראל לא תסגיר אותו למדינה הדורשת את הסגרתו. מקרה נוסף בו לא יסגירו את האדם הוא מצב בו האדם כבר נשפט ונענש בישראל.

יתר על כן, במקרים בהם יש חשד סביר כי זכויותיו של הנאשם ייפגעו במדינה הזרה או שמא הוא נאשם לשווא בעקבות רדיפה גזעית, פוליטית וכדומה, מדינת ישראל לא תסגיר את הנאשם.

בנוסף, כאשר האדם המבוקש הינו אזרח ישראלי, המדינה יכולה לדרוש כי ככל שהנאשם ימצא אשם במשפט הוא יובא למאסר בישראל ולא במדינה בה נשפט.

עורך הדין הפלילי ינסה להוכיח, במצבים בהם מבוקשת הסגרת אדם מישראל למדינה זרה, כי אחד החריגים האמורים מתקיים ועל כן לא ניתן להסגיר את האדם למדינה המבקשת את הסגרתו. עורך הדין ישתמש בכלים המשפטיים והראייתיים כדי להוכיח שחומרת העבירה אינה מספיקה לשם הסגרה, כי זכויותיו של הנאשם ייפגעו במדינה הזרה או כל טענה אחרת שתמנע את ההסגרה.

 

הסגרה לישראל ממדינה זרה

כאמור, עו"ד דיני הסגרה לא מטפלים רק במצבים בהם מבוקשת הסגרת אדם מישראל למדינה זרה. דיני הסגרה רלבנטיים גם כאשר מבוקשת הסגרת אדם ממדינה זרה, המנהלת קשרי הסגרה עם ישראל, אל ישראל.

פעמים רבות, הסגרה שכזו מבוקשת במסגרת הליכי גירושין בהם יצא אדם עם ילדיו משטח ישראל ובן או בת זוגו דורשים את הסגרתו לישראל. ייתכנו גם תרחישים נוספים רבים לבקשת הסגרה. פושעים ישראלים רבים נמלטו לחוץ לארץ לאחר ביצוע הפשע ופרקליטות המדינה דרשה את הסגרתם בהתאם לאמנות המסדירות את דיני ההסגרה של מדינת ישראל.

ישנם כללים נוקשים גם להסגרת אדם ממדינה זרה לישראל. כאשר מבוקשת הסגרתו של אדם לישראל, ההסגרה תתאפשר אך ורק אם היא עומדת הן בתנאי ההסגרה הישראליים והן בתנאי ההסגרה המקומיים במקום מושבו הנוכחי של המבוקש.

מכיוון שזהו המצב ומאחר שאלו הם פני הדברים, גם במצבים אלו על המבוקש לפנות במיידי לעורך דין פלילי ישראלי. עורך הדין הישראלי יעניק לו ייעוץ וייצוג במטרה למנוע את הסגרתו לישראל. עורך הדין ידע להנחות את האדם כיצד לפעול בהתאם לדין המקומי והישראלי כאחד, כדי למנוע את השלמת הליך הסגרתו והעמדתו לדין בישראל.

לחלופין, עורך הדין יוכל להמליץ לאדם דווקא להשלים את הליך הסגרתו ולהגיע למשפט בישראל. כך ינהג עורך הדין במצבים בהם הסכנה למשפט במדינה המקומית גדולה יותר מסכנת המשפט בישראל, אולם במרבית המקרים עורך הדין יסייע לאדם להתגבר על העמדתו לדין הן בישראל והן במדינה המקומית.

אם כן, עורך הדין הפלילי הישראלי יוכל לסייע לאדם המצוי בישראל ומבוקשת הסגרתו למדינה זרה ואף לאדם המצוי במדינה זרה והסגרתו בישראל מבוקשת. עורך הדין יסייע לאדם למקסם את זכויותיו ולהפחית ככל הניתן את סיכויי הסגרתו והעמדתו לדין.

 

עורך דין אייל שמולביץ

נוכחנו לדעת כי ישנה חשיבות קריטית לבחירת עורך דין פלילי המתעסק בדיני הסגרה. אולם לא כל עורך דין פלילי, ואף לא כל עורך דין המתעסק בדיני הסגרה, יעניק לכם ייצוג הולם שיעניק לכם את התמורה הטובה ביותר. עליכם לבחור בעורך דין המומלץ ביותר בתחום שידאג בכל מחיר לכם ולזכויות שלכם.

כזה הוא עו"ד אייל שמולביץ – עו"ד פלילי מצטיין אשר באמתחתו אלפי תיקים פליליים, למעלה מ-20 שנות ניסיון ומוניטין רב בתחום הפלילי ככלל ובדיני הסגרה בפרט. בחרו בו – וזכו לייצוג הטוב ביותר.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

ערעור על הסגרה

תהליך ההסגרה בישראל יכול להיות מורכב וארוך, ולא נדיר שחשודים יערערו על החלטת הסגרתם למדינה אחרת. הליך הערעור הוא היבט חשוב בחוק ההסגרה בישראל, שכן

הסגרה לצורך חקירה

בשיטת המשפט בישראל, הסגרה לחקירה מתייחסת לתהליך שבו אזרח זר מועבר לישראל לצורך חקירה בגין עבירה פלילית. תהליך ההסגרה כפוף לחוק ההסגרה משנת 1957, הקובע

חזרה לארץ אחרי מאסר בחול

תהליך החזרת אזרחים ישראלים שנכלאו בחו"ל הוא תהליך מורכב ורב ניואנסים המנוהל על ידי מגוון שיקולים משפטיים ודיפלומטיים. תהליך זה מנוהל על ידי משרד החוץ

הסכם הסגרה

אמנת הסגרה היא הסכם משפטי בין שתי מדינות המתאר את התהליך שבאמצעותו ניתן למסור למדינה השנייה אנשים שהואשמו או מורשעים בפשעים במדינה השנייה למשפט או

חוק ההסגרה

חוק ההסגרה בישראל הוא נושא מורכב שהיה נושא לוויכוחים רבים בשנים האחרונות. החוק, המסדיר את תהליך ההסגרה של אנשים מישראל למדינות אחרות, זכה לביקורת על

ביטול צו מעצר בינלאומי

האינטרפול הינו ארגון השיטור הבינלאומי. ארגון זה מספק שירות מודיעיני וסיוע בביצוע חקירות פליליות עבור משטרות ברוב מדינות העולם בהוצאת צו מעצר בינלאומי עבור עבריינים