גרימת נזק לרכוש

על פי זכויות האדם, לכל אדם יש את הזכות להחזיק ברכוש בבעלותו ולאף גורם אין את הזכות לגרום נזק לאותו רכוש. לצורך שמירה על זכות ייסוד זו במדינת ישראל חוקק חוק עבירות רכוש ובתוכו גם ההגדרה לחוק גרימת נזק לרכוש.

גרימת נזק בזדון

לשון החוק לגרימת נזק לרכוש מגדירה בתוכה פגיעה בזדון וגרימת נזק בכל צורה שהיא לרכוש, באשר הוא השייך לגורם שלישי ושלא כדין. בכל הנוגע למישור הפלילי של גרימת נזק לרכוש יש להוכיח בנוסף לפגיעה גם שהפעולה התרחשה בזדון. הרי ישנם מקרים של פגיעה ברכוש שהייתה בגדר תאונה.

במקרה של חוק גרימת נזק לרכוש חשוב מאוד לשים דגש על ההגדרות הן של פגיעה והן של רכוש, זאת כדי להבחין מתי החוק חל על פגיעה מסוימת ומתי לא.

 

מהו רכוש?

רכוש מוגדר ככל דבר, מוחשי או שאינו מוחשי השייך לאדם. בכך הכוונה לכל מוצר, מכשיר, נכס, ציוד, אדמה חקלאית וכיוצא באלו אשר על פי החוק שייכים לפרט ספציפי. חשוב לשים לב, אם הנכס הינו בבעלות גורם הנזק ואף צד שלישי לא נפגע מהנזק, אין מדובר בעבירה פלילית היות ומדובר ברכושו של אותו אדם.

 

מהי פגיעה?

גם כאן ההגדרה הינה רחבה מאוד וכוללת בתוכה כל נזק אשר גורם לפגיעה ביכולת השימוש באופן חלקי או מלא ברכוש. כדוגמה, שבירת שמשה של רכב, שבירת ריהוט, פגיעה במוצרי אלקטרוניקה.

גרימת נזק לרכוש
גרימת נזק לרכוש

כשהתוצאה היא הכי חשובה

בכדי להאשים אדם בגבר גרימת נזק לרכוש חובה להוכיח את דבר הפגיעה. באם תפסתם אדם מנסה לפגוע ברכוש שלכם אך המעשה לא צלח לו, לא ניתן להענישו ולהעמידו לדין כנגד גרימת נזק לרכוש. כאן חשוב לציין, הוכחת הנזק מוטלת על התובע. באם אין דרך להוכיח את הנזק, לא ניתן להוכיח את דבר העברה.

 

הענישה

חוק עבירות רכוש מגדיר עונש של עד 3 שנים למי שביצע פגיעה בזדון לרכוש. אך, חשוב מאוד לזכור שיש הבדל בענישה המתבססת על חומרת המעשה (מבחינת חומרת הנזק) ועל סוג הרכוש שנפגע. יש הבדל משמעותי בין נזק לרכב לבין נזק לגדר או בין נזק למוצר אלקטרוני לבין נזק למבנה מגורים וכו'.

לכן, ישנה חשיבות גדולה מאוד להבנת כל הפרטים של המקרה ובחינה שלהם לעמוק באמצעות עורך דין פלילי המתמחה בתחום ומכיר את הענישה והסעיפים הקטנים.

כמו כן, ישנה חשיבות גם לסעיפים נוספים היכולים להתלוות לעבירת הרכוש. למשל עבירה של פריצה או התפרצות, באם מדובר על נזק שנעשה לרכוש בתוך שטח המוגדר פרטי. או באם מדובר על נזק שנגרם כחלק משוד או באמצעים אלימים אחרים. לכל אלו יש משקל לא מועט בכל הנוגע לקביעת פסק הדין וההחלטה על העונש.

 

נזקים המוגדרים באופן מיוחד

נוסף להגדרה הכללית של הענישה בחוק ישנם מספר מקרים בהם הענישה חמורה יותר ומוגדרת בחוק באופן ברור.

 

עבירות נזק במקורות מים

החוק בישראל מגן באופן מיוחד על מקווי מים, על כן מי שיפגע במזיד בבאר מים, סכר, גדה, קיר, שער הצפה של בריכה, מוביל מים, מאגר מים או בקידוח למים, דינו מאסר של עד 5 שנים.

 

עבירות נזק לתשתיות או לרכוש בעל ערך מוסף

בקטגוריה זו ניתן לציין כל מתקן תשתיתי, קווי תשתיות או כל חיבור בין שני אלו, כמו גם רכוש שייעודו שמירה על בטיחות הציבור. כמו כן, בקטגוריה זו נכלל כל רכוש אשר מוגדר כבעל ערך בתחומי התרבות, מדע, היסטוריה, אומנות ודת. עבירת נזק בתחומים אלו תגרור עונש מאסר של עד 4 שנים.

 

עבירות עם נזק רב

במקרה בו הנזק הנגרם, ללא התניה על סוג הרכוש, שמוערך בסכום הגדול מ-500 אלף שקלים יגרור עונש של מאסר עד 7 שנים.

 

שימוש בחומרי נפץ

שימוש בחומר נפץ בעת הפגיעה ברכוש כוללת בתוכה גם התניה של סיכון אדם ועל כן העונש עשוי להגיע למאסר של עד 15 שנים.

 

פגיעה במתקנים רגישים

במדינת ישראל, הסובלת מפעולות טרור רבות, ישנה הגדרה מדויקת של מתקנים רגשים בהתאם לחוקים הקשורים במאבק בטרור. פגיעה ברכוש הנכלל בתוך הגדרה זו יגרור עונש מאסר של עד 10 שנים.

 

פגיעה בנכסים כלליים

כחלק מההיזקים המיוחדים ניתן להוסיף גם פגיעה בעצי תרבות או בגשרים אשר תוביל לעונש מאסר של 5 שנים. לאור סוג העבירות השונות והעובדה שהעונש תלוי בתוצאות העבירה ובאלמנטים רבים נוספים, במידת הצורך חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין פלילים המתמחה בתחום.

 

פגיעה ברכוש שלא בזדון

חשוב מאוד להבדיל בין פגיעה בזדון, המהווה עבירה פלילית לבין פגיעה ברכוש שלא בזדון. במקרה של פגיעה שלא בזדון, למשל כמו במקרה של תאונת דרכים (בה הייתה פגיעת רכוש בלבד), האישומים הינם בדרך כלל לצורך פיצויי כספי בלבד.

הדבר נכון גם במקרה של פגיעת רכוש כתוצאה מרשלנות, כדוגמה, מוביל אשר שבר רהיט, לא יועמד לדין פלילי על כך, אך יידרש ברוב המקרים לפצות את הלקוח.

 

חלק מעבירות רכוש

סעיף החוק של פגיעה ברכוש (סעיף 452) הינו חלק מעבירות פגיעה ברכוש. מדובר בחוקים המאגדים את כל הפגיעות האפשריות בתחום הרכוש הפרטי של אדם. חוקים אלו כוללים גניבה, פריצה, עבירות מעין פגיעה, שוד ועוד.

 

ההיבט הפסיכולוגי של גרימת נזק לרכוש

המטרה הכללית של חוקי הרכוש ושל הענישה היחסית כבדה הינה הרתעה. אחד האלמנטים החשובים ביותר לצורך שמירה על סדר במדינה הינה הרגשת הביטחון האישי שחווים האזרחים שלה. באם אדם לא ירגיש בטוח בנוגע לרכוש האישי שלו, בין אם מדובר ברכב החונה ברחוב או ברכוש הנמצא בביתו, כיצד הוא יכול להרגיש בטוח בנוגע לחיו ולחיי משפחתו.

בתוך כך, חשוב לזכור שמבחינה פסיכולוגית ניתן לומר שפעמים רבות אדם אשר היה אלים כלפי רכוש עשוי בפעם הבאה להיות אלים גם כלפי אדם אחר, לפגוע בגופו ואף לגזול את חיו. מבחינת החוק עבירת פגיעה ברכוש הינה נורה אדומה שמאפשרת למנוע הדרדרות של המצב.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מתי תצטרכו עו"ד מסחרי לצידכם

תחום המשפטנות ועריכת הדין בארץ הינו תחום מסועף המלא באפשרויות שונות. לכל עורך דין תהיה התמחות אחרת. עורכי דין טובים המתחמים בתחום מסוים יכירו את

עבירות רכוש – העונשים הקבועים בחוק

עבירות רכוש והעונשים הקבועים בחוק בצידן, הם נושאים המעסיקים אנשים רבים במדינת ישראל. בין אם נפגעתם מעבירות רכוש ובין אם אתם נחשדים או נאשמים בביצוע

עורך דין עבירות רכוש

לזכותו של הפרט לבעלות על רכושו ישנו מעמד חוקי יוצא דופן בספר החוקים של מדינת ישראל. החוק בישראל שואף למנוע מצב שבו כל אדם חש