ביטול כתב אישום עקב טענה משפטית מקדמית

הגשת כתב אישום הופכת את החשוד לנאשם. את ההוכחות לאשמתו של הנאשם אוספים חוקרי המשטרה, לעיתים לאורך תקופה ארוכה מאוד. עם זאת, יש מקרים שבהם למרות ההוכחות והראיות ולמרות שחוקרי המשטרה עמלו להביא את החשוד לדין, עשוי כתב האישום להיות מבוטל עקב טענה משפטית מקדמית.

מתי מוגש כתב אישום כנגד חשוד בביצוע עבירה?  מהי טענה משפטית מקדמית ולמה היא כל כך משמעותית בדרך לביטול כתב אישום? מתי מוגשת טענה מקדמית? אילו טענות מקדמיות קיימות, אשר עשויות לגרום לביטול כתב האישום? האם ביטול כתב אישום עקב טענה משפטית מקדמית מזכה את הנאשם? בשורות הבאות נביא הסבר נרחב באשר לטענה המקדמית ותפקידה בעשיית צדק.

הגשת כתב אישום כנגד חשוד בביצוע עבירה

כאשר מתחילים חוקרי המשטרה בחקירת פשע שבוצע, הם מתחילים לאסוף ראיות. בזמן הזה הם מגבשים חשדות כנגד חשודים אפשריים בביצוע העבירה. בשלב הזה מדובר בחשדות בלבד אשר יכולים להתברר כחשדות שווא או כחשדות אמיתיים.

ככל שמצטברות הראיות, מתבררת התמונה והחוקרים יודעים טוב יותר אם ניתן להגיש כתב אישום כנגד חשוד. בתום החקירה, וכאשר מצטברות די ראיות, מתקבלת החלטה על הגשת כתב אישום. ההחלטה מתקבלת על ידי הפרקליטות לאחר הגשת תיק החקירה על ידי המשטרה. ככל שאין ראיות מספיקות, תמנע הפרקליטות מהגשת כתב אישום.

 

טענה משפטית מקדמית – מה זה בעצם

כאשר מוגש כתב אישום, החשוד הופך לנאשם. עם זאת, לאחר הגשת כתב האישום, ייתכן מצב בו יגישו עורכי הדין של הנאשם בקשה לביטולו עקב טענה משפטית מקדמית. טענה משפטית מקדמית היא טענה הפוסלת את כתב האישום וגורמת לביטולו עקב פגם מהותי בהליך הגיבוש וההגשה שלו לבית המשפט.

הטענה המקדמית אינה נוגעת כלל ועיקר לעצם כתב האישום ולטענות המועלות בו. גם הדיון בטענה מתנהל במנותק מכתב האישום עצמו ומהטענות המועלות בו. בחלק מהמקרים, קבלת הטענה המקדמית אכן עלולה לבטל את כתב האישום. דוגמה לכך היא טענה מקדמית המערערת על עצם כשרותו של הנאשם לעמוד לדין. אם טענה כזאת מתקבלת, כתב האישום יבוטל ממילא ולא יוגש עוד.

 

למה טענה מקדמית עשויה להיות משמעותית

טענה מקדמית שיש לה סימוכין וייתכן שבית המשפט יקבל אותה, יכולה לשמוט את הקרקע מתחת לכתב האישום. כמעט בכל מקרה שבו קיבלו השופטים בתיק שהובא בפניהם את תקפותה של טענה מקדמית, בוטל כתב האישום וחייב את הפרקליטות ואת המשטרה להגיש אותו שוב, עם כל המשמעויות הכרוכות בכך.

 

ביטול כתב אישום עקב טענה משפטית מקדמית
ביטול כתב אישום עקב טענה משפטית מקדמית

אילו טענות משפטיות מקדמיות עשויות לגרום לביטול כתב אישום

רשימת הטענות המקדמיות האפשריות נחלקת בהתאם לסוג המשפט המתנהל. במשפט הפלילי קיימות עשר טענות מקדמיות שונות, כאשר האחרונה שנוספה להן היא טענת ההגנה מן הצדק. נטענה הזאת נוספה לרשימת הטענות המקדמיות רק בתחילת העשור הראשון של המאה העשרים ואחת. להלן רשימת הטענות המקדמיות במשפט הפלילי:

  1. חוסר סמכות מקומית: כתב האישום אמור להיות מוגש במחוז שיפוט אחר מזה שיש להגישו. העדר התקפות יכולה לנבוע מהמקום שבו בוצעה העבירה לכאורה, או מסיבות אחרות.
  2. חוסר סמכות עניינית: בית המשפט שהתביעה הוגשה בו איננו מוסמך כלל ועיקר לדון בה. לדוגמה – הגשת תביעה כנגד קטין לבית המשפט המחוזי, שאיננו מוסמך לדון בה, כיוון שהסמכות לכך נתונה לבית המשפט לנוער.
  3. פגם מהותי בכתב האישום: זהו סעיף רחב מאד ויש בו הרבה מקום לפרשנות. אבל לעיתים, בחינה של כתב האישום יכולה לזהות פגם הפוסל אותו מיסודו.
  4. כתב האישום אינו מתאר את מהות העבירה: בתרגום ללשון בני אדם – כתב האישום עוסק במשהו אחר לגמרי מזה שהעובדות חותרות אליו.
  5. זיכוי או הרשעה קודמת בדין אותה העבירה: על פי החוק אין לשפוט אדם פעמיים בגין אותה עבירה. לפיכך, אם הוגש כתב אישום בגין עבירה שהנאשם כבר נשפט בגינה, כתב האישום יבוטל מניה וביה. זאת, בלי קשר אם הנאשם הורשע או זוכה בעבר.
  6. קיים הליך משפטי בגין העבירה הנדונה: כשכבר מתנהל משפט בדין עבירה שביצע נאשם, לא ניתן להגיש כתב אישום נוסף.
  7. חסינות: לא ניתן לשפוט את הנאשם עקב חסינותו כחבר כנסת, או חסינות דיפלומטית.
  8. התיישנות: על העבירה שבגינה הוגש כתב אישום חלה התיישנות. זה המקום להדגיש שתקופת ההתיישנות משתנה לפי סוג העבירה. בעבירות מין בתוך המשפחה, למשל, חלה התיישנות רק בהגיע הקורבן לגיל 38.
  9. חנינה: הנאשם קיבל חנינה מנשיא המדינה על העבירה שבגינה הוגש נגדו כתב אישום.
  10. הגנה מן הצדק: מדובר בטענה רחבה. דוגמה לטענה כזאת היא שימוש בסוכן מדיח – אדם שמשך את הנאשם לבצע את העבירה, כדי להאשים אותו לאחר מכן. שתי טענות נוספות הן אכיפה בררנית והתמהמהות בהגשת כתב אישום.

 

במשפט האזרחי יש סעיפים אחרים, שגם הם עשויים להביא לביטול כתב האישום. עם זאת, חשוב להדגיש כי ביטול כתב האישום עקב טענה משפטית מקדמית איננו מונע בהכרח הגשת כתב האישום פעם נוספת, תוך הימנעות מהשגיאה שהביאה לביטול שלו מלכתחילה. ביטול כתב אישום עקב טענה מקדמית איננו זיכוי.

 

כיצד עורך דין פלילי יכול לסייע בביטול כתב אישום עקב טענה משפטית מקדמית

עורך דין פלילי המכיר את הנושא, עשוי להביא לביטול כתב אישום, אם הוא מזהה בעייתית הנובעת מאחד הסעיפים שהוזכרו לעיל. ואולם צעד כזה דורש מיומנות ויכולת לשכנע את השופטים בצדקת הטענה המקדמית ככל שעורך הדין מיומן יותר, כך היכולת שלו להביא לביטול כתב האישום תהיה טובה יותר.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

חזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת

חזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת יכולה להתרחש במספר מצבים וסיטואציות, שיפורטו במסגרת מאמר זה. אולם יש לציין בתחילה כי כאשר ישנה חזרה מכתב האישום,

חוסר נכונות של הנאשם לגשת לשימוע

אחד המצבים הפחות נעימים הוא תרחיש בו אדם מתעורר בוקר אחד ומגלה שהוגש נגדו כתב אישום בגין עבירה שביצע לכאורה. בישראל, בדומה למרבית המדינות המתוקנות,

היעדר אשמה פלילית

כשאדם מעורב במקרה שיש בו חשד לעבירה פלילית, הדבר הראשון שחוקרי המשטרה עושים הוא לפתוח תיק פלילי כנגד החשוד. פתיחת התיק מאפשרת לחוקרי המשטרה לאסוף

היעדר עניין לציבור

בתחילת שנת 2019 נכנס לתוקף תיקון לחוק סדר הדין הפלילי. התיקון עוסק במקרים שבהם אין הצדקה, אינטרס או עניין ציבורי להעמדה לדין של חשוד בעבירה

ביטול כתב אישום עקב רשלנות התביעה

נאשם שכנגדו הוגש כתב אישום יכול לנסות לבטל אותו עוד לפני תחילת הדיונים. אחת האפשרויות הפחות מוכרות היא ביטול כתב אישום עקב רשלנות התביעה. מדובר