בדיקות פליליות

מידע על העבר הפלילי שלנו נמצא בידי משטרת ישראל וכאשר אתם ניצבים בפני אישומים פליליים כאלו או אחרים, חשוב להיות בעלי כמות מידע גדולה ככל האפשר. הצטיידות במידע אודות בדיקות פליליות שנערכו לגביכם, עוברת דרך התיק הפלילי שלכם. כל אזרח במדינת ישראל זכאי לקבל מידע על ההיסטוריה הפלילית שלו, אך חשוב לדעת כיצד הדבר מתבצע ואיזה מידע תוכלו לקבל. במאמר הבא נדון בנושאים אלו.

על זכות הגישה של האזרח למידע הנוגע להיסטוריה הפלילית שלו

כל אזרח החי במדינת ישראל הוא בעל היסטוריה פלילית. גם אם לעולם לא עברתם על החוק או שמשטרת ישראל לא ביצעה אף מהלך נגדכם, הרי שקיים תיעוד הנוגע לכם במאגר המידע של תחנות המשטרה. לכן, מכיוון שזהו בסופו של דבר המידע שלכם, יש לכם את היכולת לקבל גישה אל מאגר מידע זה.

בדיקות פליליות – מה תוכלו למצוא בהיסטוריה הפלילית שלכם?

למעשה, משטרת ישראל מחזיקה בהיסטוריה הפלילית שלכם מהרגע בו נולדתם. כך מצד אחד כל פעילות כזאת או אחרת שלכם שהיא פלילית, מתועדת ברשומות הנגישות למשטרה, ובעת שאתם מבקשים לגשת אל מאגר המידע שלהם תוכלו למצוא שלל פיסות מידע רלוונטיות. יש להתייעץ בעורך דין בעת הגשתה של בקשה לקבלת מידע פלילי מהמשטרה.

על חשיבות הערנות למצב הפלילי שלכם

לעיתים, אתם עלולים למצוא בתוך המאגר המשטרתי, מידע על מעשים פלילים שביצעתם מבלי שהייתם מודעים לכך או לחילופין תוכלו לראות כי אכן יש לכם היסטוריה פלילית גם אם בצורה עקיפה. על כן, כדי שלא תופתעו, עדיף לבדוק את ההיסטוריה הפלילית שלכם על בסיס תקופתי.

 

מה עושים כאשר המשטרה מסרבת לבדיקת רישום פלילי?

חשוב לזכור כי בסופו של דבר, הרישום הפלילי שלכם הוא מידע הנוגע לכם. גם אם המשטרה היא הגוף שמחזיק במידע שכזה, אתם אזרחים במדינת ישראל ולפיכך יש לכם את היכולת לבצע בדיקות פליליות. אם אתם נתקלים באיסור מסוים או בניסיון של המשטרה שלא לחשוף בפניכם את כל המידע, הרי שיש צורך לפנות לעורך דין פלילי ולבדוק את המקרה בצורה עמוקה יותר.

בדיקות פליליות
בדיקות פליליות

תמרורי אזהרה לעניין בדיקות פליליות

מאחר שכל אחד יכול לנצל את הזכויות שלו, ברגע שהזכות שלכם לבדיקת ההיסטוריה הפלילית שלכם נחסמת הרי שזהו תמרור אזהרה למצב פלילי בעייתי אשר נוצר במקרה שלכם מול משטרת ישראל. במקרה שכזה עליכם לפעול בצורה מסוימת על מנת לקבל את המידע הנחוץ לכם, ולהבין מהי העבירה שלכאורה ביצעתם.

כיצד תקבלו את המידע הפלילי שלכם?

כדי שמשטרת ישראל תוכל למסור לכם את המידע הרלוונטי תידרשו להגיע פיזית לתחנת המשטרה עם תעודת הזהות שלכם. אם אתם תושבים חוזרים, כלומר שהיתם בחו"ל לאורך תקופה ארוכה, ולפיכך אין לכם תעודת זהות ישראלית, הרי שתצטרכו להגיע עם הדרכון שלכם. לאחר מכן אנשי המשטרה יוכלו למסור לכם את המידע.

מדוע עליכם לבטוח במשטרה בהקשר של בדיקות פליליות?

משטרת ישראל עוסקת בשמירה על חייהם של אזרחי המדינה כאשר הדבר מתבטא בפעילות בתחומים שונים. על כן, יש לתת לגוף זה לבצע את עבודתו על פי נהליו, המתחייבים לשם השמירה על הסדר הטוב. חשוב לדעת כי ישנה סיבה לכך שמשטרת ישראל היא הגוף היחיד שאחראי על המידע הפלילי שלכם.

זהו גוף ממשלתי בעל משאבים אשר יכול לאבטח את המידע שלכם במערכות טכנולוגיות מתקדמות. אולם מרגע שהרשומות הפליליות שלכם נמצאות בידיכם, האחריות לשמור על המידע הרגיש הזה עוברת גם אליכם.

כיצד מידע פלילי משפיע על המעמד החברתי

בשונה מן המעמד הפלילי שלכם במשטרת ישראל שהוא דינמי ויכול להשתנות מעת לעת, המעמד הפלילי שלכם בעיני האנשים שסביבכם הוא דבר שלא מתקבל בעין יפה. אנשים ימהרו לשפוט אתכם אם ידעו על מידע פלילי כזה או אחר. לכן, עדיף לשמור את הרישום הפלילי שלכם לעצמכם ולחשוף מידע הנוגע לבדיקות פליליות רק בעת הצורך, כאשר מבקשים מכם.

בדיקות פליליות מקוונות

תוכלו לבקש היסטוריה פלילית ממשטרת ישראל כאשר אתם נמצאים במדינה אחרת. במקרה כזה, תוכלו לבקש כי המרשם הפלילי שלכם ישלח אל נציגות ישראל בחו"ל, או לחילופין אם אתם אזרחים זרים שגרים במדינת ישראל תוכלו לבקש כי המרשם ישלח אל הנציגות הזרה שקיימת במדינת ישראל.

הגעה חוזרת אל תחנת המשטרה לטובת בדיקות פליליות

מכיוון שתהליך הבדיקות הפליליות יכול להיות מקיף ומורכב לעיתים ישנם מצבים בהם תצטרכו להגיע לתחנת המשטרה כמה וכמה פעמים על מנת למסור או לקבל מידע מסוים. לפעמים תחנת משטרה אחת במחוז מסוים אינה מקבלת גישה לכל המידע ולפיכך יש להמתין בסבלנות ולפעול על פי הוראות המשטרה בהקשר לבדיקות הפליליות.

מה עושים כשהמידע המתקבל בעקבות בדיקות פליליות אינו ברור דיה?

לפעמים, השפה המשטרתית יכולה להיות לא ברורה לאנשים מן השורה או שהמידע שקיבלתם לא מספק אתכם ואתם מרגישים כי ישנו צורך בקבלת מידע נוסף, תוכלו לגשת לתחנת המשטרה פעם נוספת ולבקש רישום פלילי ברור יותר.

על חשיבות ההסתייעות בעורך דין פלילי לטובת בדיקות פליליות

לעיתים משטרת ישראל מצרה את צעדיו של האזרח המבקש גישה למידע פלילי הנוגע לו. ייתכן כי המשטרה עושה זאת משיקולים הקשורים לנהלי העבודה שלה. אולם אין פירוש הדבר שזוהי "המילה האחרונה". ממשו את זכותכם לפנות להתייעצות מול עורך דין פלילי ולבקש את עזרתו על מנת שתתאפשר לכם גישה לתיק הפלילי שלכם בהתאם לצרכים שלכם.

מדוע חשוב לפעול בדרכים חוקיות בהקשר לבדיקות פליליות?

משטרת ישראל מחזיקה כאמור במידע הפלילי שלכם בצורה מאובטחת, וזאת לשם הגנה על תושבי המדינה מפני גורמים חיצוניים וזדוניים. לכן עליכם לפעול על פי הוראות החוק כאשר ברצונכם לקבל את המידע הפלילי שלכם. ניסיון להשיג מידע הנוגע לתיק הפלילי שלכם בדרך לא דרך, עלול להוביל לנקיטת הליכים משפטיים נגדכם, לפיכך הקפידו להיזהר במעשיכם.

כפי שהוסבר לעיל, גם אם גורמי המשטרה מבקשים לחסום בפניכם את האפשרות לקבלת מידע הנוגע לרישום הפלילי שלכם, עליכם לפעול בצורה חוקית על מנת לקבל גישה למידע זה. תוכלו לעשות זאת על ידי הסתייעות בשירותיו של עורך דין פלילי. ברגע שתפעלו בצורה חוקית תוכלו לקבל את המידע הפלילי שלכם בצורה יעילה יותר ומבלי לפגוע בזכויותיכם.

בשורה התחתונה

המידע הפלילי של כל אחד מכם נמצא בידי משטרת ישראל. זהו גוף ממשלתי ומאובטח אשר פועל לטובת אזרחי המדינה כאשר הצורך למנוע גישה למידע רגיש זה לכל דורש, נובע מהשאיפה להגן עליכם. חשוב לזכור זאת כאשר אתם מבקשים לקבל גישה אל ההיסטוריה הפלילית שלכם, ולממש את הזכות תוך התייעצות עם עורך דין פלילי מוסמך.

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

שאלות ותשובות בנושא

לכל אזרח בישראל ישנו תיעוד במשטרה הנוגע לפעילותו הפלילית, גם אם מעולם לא ביצע דבר המצריך רישום. עם זאת, לאור העובדה שקיימת אופציה לצבור מעשים פליליים ללא ידעתנו, את ההיסטוריה הפלילית מומלץ לבדוק באופן עקיב שכן ייתכן ויימצא שם מידע אשר לא ידעתם שקיים.
לכל אזרח הזכות לקבל גישה אל המידע הפלילי שלו, ומידע זה נמצא בידי משטרת ישראל. ניתן להגיש בקשה לצפות במידע הפלילי, אך במידה והמשטרה מסרבת לתת גישה מכל סיבה שהיא, יש להיעזר בעורך דין על מנת להבין מה הסיבות לכך.
מידע פלילי אמנם נתון לשינויים תמידיים, אך הדעה הרווחת אינה חיובית בכל הנוגע למחזיקים ברישום פלילי כזה או אחר. פעמים רבות ביצוע עבירה אינו גורר עונש כבד, ועל כן אנשים נוהגים בקלות ראש, אך הם שוכחים כי רישום פלילי, מכל סוג שהוא, יגרור בעתיד יחס מפלה.
במידה והינכם נמצאים במדינה אחרת, יש לכם את הזכות לבקש מהמשטרה רישום פלילי שיישלח לנציגות ישראל במדינה בה אתם גרים. בנוסף, אם קיבלתם רישום פלילי אשר אינו מובן, יש לכם את האופציה לבקש מהמשטרה רישום פלילי מפורט יותר, אשר יכלול מידע נוסף.

מידע נוסף בנושא

בדיקת שתן לגילוי סמים

השימוש בסמים הפך בעשורים האחרונים לנפוץ במיוחד. למרבה הצער, גם אנשים מהישוב התחילו לצרוך סמים בכמויות גבוהות יותר ממה שהיה נהוג בעבר. העלייה בתפוצה של

בדיקות סמים

מדינת ישראל מנסה בכל הכוח לשים סוף לתופעת הסחר בסמים בארץ. המשטרה מקבלת הנחיות מדי פעם לפעם לבצע בדיקות סמים אקראיות ומתוכננות, אצל אנשים שקיים

בדיקת פוליגרף

בדיקת פוליגרף היא מבדק המתבצע באמצעות מכשיר שביכולתו לקלוט ולפענח תגובות גופניות לא רצוניות של נבדקים, על מנת לזהות מתי אדם אומר דברי אמת ומתי

עורך דין אייל שמולביץ - תמונת פרופיל
עו"ד פלילי - אייל שמולביץ

משרד עו"ד אייל שמולביץ עוסק אך ורק בתחום הפלילי ונחשב ותיק ומוביל בתחום. עו"ד שמולביץ הינו מומחה בעל מוניטין רב מזה למעלה מ 20 שנה, מאחוריו אלפי משפטים בתחום הפלילי ואינספור סיפורי הצלחה.

צריכים סיוע וליווי משפטי?