אלו הבעיות שאסור להיגרר אליהן בעת פינוי שוכר

ההימנעות מבעיות של פנוי שוכר מתחילה כבר בחוזה שכירות. החוזה צריך להיות מנוסח על ידי עורך דין ולכלול פירוט של הסוגיות המהותיות והערבויות והביטחונות שיינתנו על ידי השוכר למימוש עם הפרתם. גם כל הביטחונות והערבויות אינם מבטיחים שהשוכר יעמוד בהתחייבויותיו והדבר עשוי בכל זאת להגיע להגשת תביעה לפינוי מושכר. במאמר זה נרחיב לגבי הבעיות שאסור להיגרר אליהן בעת פינוי שוכר.

 

הפסד בתביעה

בעיה גדולה יכולה להיגרם במידה והתביעה לפינוי שוכר לא תתקבל על ידי בית המשפט. החוק מקנה הגנה על השוכרים ודרישה לפינוי חייבת להיעשות רק בעילה משפטית מוצדקת. אי פינוי בתום החוזה, אי תשלום דמי שכירות, פגיעה מכוונת בדירה ושימוש במושכר בניגוד לחוזה לרוב ייחשבו לעילות מוצדקות. עוד על כך ראו במאמר על  תביעה לפינוי מושכר.

 

עשיית דין שלא כדין

הגורם היחיד המוסמך לקבוע כי השוכר הפר את החוזה ולהורות על הוצאתו גם בניגוד לרצונו הוא בית המשפט. החוק אוסר על בעלי נכסים לעשות דין לעצמם והדבר יכול לגרור אותם להסתבכות פלילית ותביעות ממוניות. בשום מצב אין לבצע פעולות חד צדדיות כמו, פינוי בכוח של השוכר, החלפת מנעול דלת הכניסה, הוצאה של המיטלטלין מהמקום לרחוב וכיוצא בזה.

 

פיצויים על כוחניות

גם  ניתוק זרם החשמל או המים או כניסה בכוח לנכס המושכר הינם פעולות אסורות, גם כאשר אתם סבורים שהשוכר ביצע הפרה יסודית של חוזה השכירות. מקרים מעין אלו כבר נידונו לא מעט בעבר ופעולות אלו הוכרו על ידי בית המשפט בתור מעשים כוחניים המהווים פגיעה בזכויותיו החוקיות של השוכר. ללא קשר לעצם הדיון בדרישת המשכיר לפינוי וההחלטה של בית במשפט בנושא, פעולות חד צדדיות של המשכיר שלא במסגרת ההליך המשפטי, על מנת לגרום לדיירים לעזוב נחשבת בעיניי החוק להתנהגות לא מקובלת וחוסר תום לב. הדבר עלול להוביל את השוכר להגיש תביעה נגדית בה בית המשפט עשוי לחייב את המשכיר לשלם פיצויים לשוכר על הכוחניות האסורה.

 

בלי משטרה

ניסיון לעשות דין ולגרום לשוכר בעייתי לפנות את הנכס שלא בהליכים המשפטיים יכול במקרים רבים  להתדרדר לאלימות הדדית. אין טעם לנסות לשכנע שוכר סרבן לעזוב שלא דרך מכתבי העורך דין והגשת התביעה. הזמנה של המשטרה לדירת השוכר על מנת לגרום לו לעזוב אינה פעולה לגיטימית והדבר יכול לגרור תלונות הדדיות שרק ידרדרו את הסכסוך.

 

סיכום הימנעות הבעיות

לסיכום הנושא, הדרך היחידה לפינוי שוכר מדירה עוברת בליווי משפטי ובהגשת תביעה לפינוי המושכר לבית המשפט. כפי שציינו, נקיטת צעדים חד צדדים, כמו פינוי הדייר בכוח, הוצאת רכושו, ניתוק תשתיות או כניסה כפויה לדירה יכולים לגרור את המחלוקת לאלימות, להיחשב לפגיעה בזכויותיו של השוכר ולהצדיק מתן פיצויים ללא קשר בצדקת התביעה לפינוי לכשעצמה.

הפסד בתביעה

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

5 טיפים שיעזרו לך לבחור עו"ד תותח!

התפקיד של עורך דין הוא לייעץ ללקוחותיו בכל הנושאים המשפטיים שלהם, לייצגם בבתי המשפט ולהגיש עבורם תביעות והגנות. הוא יכול לעבוד בתחומים שונים כגון דיני