אילו תשלומים לא ניתן למחוק בהליך חדלות פירעון

חובותיו של חייב חדל פירעון  אינם נמחקים סתם כך. הליך חדלות פירעון של חייב יחיד כולל מספר שלבים מובנים במסגרתם נבחנת יכולתו הכלכלית של החייב ומידת יכולותיו לפרוע את נכסיו או לממשם לצורך ההחזר של החובות. רק לאחר שהחייב מסיים את ההליך כנדרש ניתן יהיה להגיע לשלב של מחיקת חובות. במאמר זה נדון בתשלומים וחובות שלא ניתן למחוק במסגרת ההליך.

 

מחיקת חובות בהתאם לחוק

את  מרבית החובות שאליהם אדם נקלע בתום לב, ניתן למחוק או להקטין בעזרת השתתפות בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי והחוק הסדיר את הקדימויות של בעלי החוב. ישנם מספר מצומצם של חריגים שהוגדרו בחוק אותם לא ניתן למחוק לרבות, תשלום עונשי שהוטל על ידי רשות שופטת או מנהלית, חובות שהוא תוצר של גניבה מרמה וכדומה, כמו גם חובות על מזונות.

 

קנסות ועיצומים עונשיים

החוק קובע כי לא יינתן הפטר על תשלום עונשי. מדובר על קנסות ועיצומים כספיים שהוטלו בתור עיצום על החייב על ידי רשות שיפוטית או מנהלית בשל הפרה של חוק. בתשלום עונשי שלא ניתן למחקו בהליך חדלות פירעון נכלל גם תשלומי ריבית פיגורים או קנס פיגורים שהתווספו לתשלום שאינו עונשי, כגון קנס שהוטל במסגרת הליך פלילי. עוד על מחיקת חובות מהירה כאן.

 

אין מחיקה להתנהגות בזויה

חובות שנוצרו כתוצאה ממעשי גניבה, מרמה, או כמרכיב ענישה על עבירות מין או אלימות חמורות לא יחול לגביהם פטור בהליכי חדלות פירעון. החובות הללו מכיוון שנוצרו מהתנהגות פסולה של החייב, המחוקק כאקט חינוכי ביקש להחמיר עם החייבים ולא לאפשר להם להימנע מתשלום החובות הללו באמצעות פשיטת רגל, מתוך דאגה לאינטרס החברתי ולקורבנות.

 

 המחיקה אינה מובטחת

גם דמי מזונות שנקבעו בפסיקה לא ניתן למחוק בהליך. המחוקק קבע זאת, על מנת לשמור על רווחתם של הזקוקים לתשלום המזונות. ההכרזה כי חובות מסוימים קיבלו הפטר, אינה סופית ותלויה בעמידה בתנאי ההליך לרבות בתשלומים החודשיים שנקבעו. ישנם מצבים בהם בית המשפט אשר העניק את ההפטר, רשאי גם לבטלו ולהורות על שינוי בצו לשיקום כלכלי.

מדובר על מקרים בהם בית המשפט מגלה עובדות חדשות שאילו היה יודע עליהן במועד, הרי שהיה מאריך את תקופת תשלומי החייב ולא נותן לו הפטר מחובותיו. מדובר על מצבים של חוסר שיתוף פעולה או חוסר תום של החייב עם הנדרש ממנו לקראת או במהלך הליך חדלות הפירעון.

 

לטובת הכלל

לסיכום הנושא, בהליך חדלות פירעון, מחיקת החובות תלויה בעמידה בתנאי ההליך ובהסדר התשלומים שנקבע בו. כפי שציינו במאמר, אין אפשרות למחוק חובות של דמי מזונות, או חובות שהם חלק מתשלום עונשי. ההליך של חדלות פירעון הוסדר על מנת לשמש למטרה חברתית חשובה של שיקום חייבים אך המחוקק בחר להקפיד לשמור גם על אינטרסים חברתיים נוספים.

 

חוֹק

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

5 טיפים שיעזרו לך לבחור עו"ד תותח!

התפקיד של עורך דין הוא לייעץ ללקוחותיו בכל הנושאים המשפטיים שלהם, לייצגם בבתי המשפט ולהגיש עבורם תביעות והגנות. הוא יכול לעבוד בתחומים שונים כגון דיני